Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Verklaring derdenbeslag

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 22 augustus 1991, tot uitvoering van de artikelen 475 lid 2 en 476b van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 24 april 1991, Stafafdeling Wetgeving nieuw Burgerlijk Wetboek, nr. 126496/91/6;
Overwegende dat er behoefte bestaat aan een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 475 lid 2 en artikel 476 b lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;
Gelet op de artikelen 475, 476 a , 476 b , 718 en 720 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;
De Raad van State gehoord (advies van 25 juni 1991, nr. W03.91.0224);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 14 augustus 1991, Stafafdeling Wetgeving nieuw Burgerlijk Wetboek, nr. 143742/91/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het model voor het in artikel 475, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde formulier, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.
1.
De in artikel 476 b van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde verklaring wordt tot de in dat artikel bedoelde deurwaarder of advocaat gericht door:
a. overhandiging aan de deurwaarder of advocaat van een ingevuld formulier naar het in artikel 1 bedoelde model;
b. een gewone of aangetekende brief, inhoudende een ingevuld formulier als bedoeld onder a ;
c. een telefax, inhoudende een ingevuld formulier als bedoeld onder a , indien in dat formulier het telefaxnummer van de deurwaarder of advocaat is opgegeven;
d. elk ander door de deurwaarder of advocaat als verklaring aanvaard geschrift.
2.
In het geval van het eerste lid onder a geeft de deurwaarder of advocaat aan de derde terstond een schriftelijk ontvangstbewijs af. In andere gevallen zendt de deurwaarder of advocaat de derde onverwijld een zodanig bewijs toe.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit Verklaring derdenbeslag.
2.
Dit besluit treedt met ingang van 1 januari 1992 in werking.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 22 augustus 1991
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de derde september 1991
De Minister van Justitie,