Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Vergoedingen Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 27 mei 2011. U leest nu de tekst die gold op 26 mei 2011.
Besluit Vergoedingen Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Minister van Justitie, van 12 oktober 2005, nr. 5368281/05/DJJ;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder de Commissie: de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.
Artikel 2
De voorzitter en de leden van de Commissie ontvangen een vaste vergoeding per dag.
Artikel 3
De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 1000,– per dag, tot een maximum van twaalf dagen per jaar.
Artikel 4
De leden ontvangen een vergoeding van € 900,– per dag, tot een maximum van vier dagen per jaar.
Artikel 5
Indien de voorzitter of een lid van de Commissie niet gedurende het hele jaar de functie van voorzitter of lid bekleedt, wordt de vergoeding, genoemd in de artikelen 3 en 4, naar evenredigheid vastgesteld.
Artikel 6
De voorzitter en de leden hebben overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten.
Artikel 7
De in dit besluit genoemde bedragen kunnen worden gewijzigd bij ministeriële regeling.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking twee dagen na plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot 1 september 2005.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Vergoedingen Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.
Den Haag, 2 november 2005
De
Minister