Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2003-2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de voorzitter van het Productschap Zuivel van 13 juli 2004, houdende vaststelling van het vereveningspercentage superheffing consumentenleveringen 2003/2004 (Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2003/2004)
De voorzitter van het Productschap Zuivel;
Gelet op de artikelen 4 en 12, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelprodukten (Pb EU 2003, L 270), artikel 13, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 595/2004 van de Commissie houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelprodukten (Pb EU 2004, L 94), artikel 20 van de Regeling superheffing en melkpremie 2004 (Stcrt. 2004, 60) en artikel 3 van Verordening PZ 1998, Delegatie bestuursbevoegdheden en werkwijze secretariaat (Vb. Bo. d.d. 22 januari 1999, nr. 2);
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 22-07-2005]
Dit besluit hanteert de definities van de Regeling superheffing en melkpremie 2004 , met dien verstande dat onder referentiehoeveelheid wordt verstaan de individuele referentiehoeveelheid voor rechtstreekse verkoop aan het einde van de heffingsperiode, in voorkomend geval, verhoogd dan wel verlaagd op grond van tijdelijke overdracht als bedoeld in artikel 5 van de Regeling superheffing en melkpremie 2004.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 22-07-2005]
Behoudens het bepaalde in artikel 3 wordt, in geval van rechtstreekse verkoop, voor de vaststelling en oplegging van de door de producent voor de heffingsperiode 2003/2004 verschuldigde heffing als bedoeld in artikel 2 Regeling superheffing en melkpremie 2004, de referentiehoeveelheid van de producent verhoogd met een hoeveelheid gelijk aan 9% van de referentiehoeveelheid.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 22-07-2005]
Het bepaalde in artikel 2 geldt niet, indien op de producent het bepaalde in artikel 11, derde lid, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 595/2004 van toepassing is.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 22-07-2005]
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2003/2004
Zoetermeer, 13 juli 2004
voorzitter