{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vaststelling subsidieplafonds subsidiëring op grond van Deelreglement Filmactiviteiten, Deelreglement Suppletie en Deelreglement Distributie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Directeur/bestuurder van het Nederlands Fonds voor de Film van 20 november 2013 tot vaststelling van de subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van het Deelreglement Filmactiviteiten, het Deelreglement Suppletie en het Deelreglement Distributie
De Directeur/ bestuurder van het Nederlands Fonds voor de Film,
Gelet op artikel 7 van het Algemeen Reglement, artikel 4 van het Deelreglement Suppletie, artikel 18 lid 1 van het Deelreglement Distributie;
Besluit:
Artikel I
Voor subsidieverlening op grond van artikel 4 van het Deelreglement Suppletie voor het kalenderjaar 2014 een subsidieplafond van maximaal € 7.750.000,– (zegge: zeven miljoen zevenhonderd en vijftig duizend euro).
Artikel II
Voor subsidieverlening op grond van artikel 18 lid 1 van het Deelreglement Distributie ten behoeve van de bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film in Nederland geldt voor het kalenderjaar 2014 een subsidieplafond van maximaal € 300.000 euro (zegge: driehonderd duizend euro).
Artikel III
Voor subsidieverlening op grond van artikel 14 lid 2 van het Deelreglement Distributie ten behoeve van de internationale distributie geldt voor het kalenderjaar 2014 een subsidieplafond van maximaal € 150.000,– (zegge: honderdvijftig duizend euro).
Artikel IV
Voor subsidieverlening op grond van artikel 11 van het Deelreglement Filmactiviteiten ten behoeve van de projectsubsidie filmfestival geldt voor het kalenderjaar 2014 een subsidieplafond van maximaal € 275.000,– (zegge: tweehonderd en vijfenzeventig duizend euro).
Artikel V
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
, Nederlands Fonds voor de Film.
Directeur/bestuurder