{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vaststelling subsidieplafonds subsidiëring ex Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, Deelreglement Suppletie, Deelreglement Distributie en Deelreglement Filmactiviteiten (2016)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Directeur/bestuurder van het Nederlands Fonds voor de Film tot vaststelling van de subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, het Deelreglement Suppletie, het Deelreglement Distributie en het Deelreglement Filmactiviteiten (Subsidieplafonds 2016 en meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2017–2020 van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film)
Stichting Nederlands Fonds voor de Film,
Gelet op de Wet op het specifiek cultuurbeleid, en gelet op artikel 7 van het Algemeen Reglement, artikel 4 van het Deelreglement Suppletie, artikelen 15 en 18 van het Deelreglement Distributie en artikelen 11 en 12 van het Deelreglement Filmactiviteiten;
Besluit:
Artikel I
Het subsidieplafond van het Deelreglement Suppletie voor het kalenderjaar 2016 is € 7.000.000,– (zegge: zeven miljoen euro)
Artikel II
Het subsidieplafond van het Deelreglement Distributie voor het kalenderjaar 2016 ten behoeve van de internationale distributie is € 150.000,– (zegge: eenhonderdenvijftig duizend euro).
Artikel III
Het subsidieplafond van het Deelreglement Distributie voor het kalenderjaar 2016 ten behoeve van de bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film in Nederland is € 310.000,– (zegge: driehonderdentien duizend euro). Binnen dit bedrag is het subsidieplafond voor slate funding € 250.000,– (tweehonderdenvijftig duizend euro).
Artikel IV
Het subsidieplafond van het Deelreglement Filmactiviteiten voor het kalenderjaar 2016 ten behoeve van de projectsubsidie filmfestival is € 275.000,– (zegge: tweehonderdenvijfenzeventig duizend euro).
Artikel V
Het subsidieplafond van het Deelreglement Filmactiviteiten voor de meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2017–2020 is € 275.000,– (zegge: tweehonderdenvijfenzeventig duizend euro) op jaarbasis.
Artikel VI
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 30 november 2015
/ Bestuurder
Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,
Directeur