{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vaststelling subsidieplafonds subsidiëring ex Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, Deelreglement Suppletie, Deelreglement Distributie, en Deelreglement Filmactiviteiten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Directeur/bestuurder van het Nederlands Fonds voor de Film tot vaststelling van de subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, het Deelreglement Suppletie, het Deelreglement Distributie en het Deelreglement Filmactiviteiten
Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,
Gelet op de Wet op het specifiek cultuurbeleid, en gelet op artikel 7 van het Algemeen Reglement, artikel 3 van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, artikel 4 van het Deelreglement Suppletie, artikel 18 lid 1 van het Deelreglement Distributie en artikel 11 van het Deelreglement Filmactiviteiten;
Besluit:
Artikel I
Het subsidieplafond van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland voor het kalenderjaar 2015 is € 25.255.204,– (zegge: vijfentwintig miljoen tweehonderdvijfenvijftigduizend tweehonderdenvier euro) waarvan tenminste 70% bestemd is voor internationale coproducties.
Artikel II
Het subsidieplafond van het Deelreglement Suppletie voor het kalenderjaar 2015 is € 7.000.000,– (zegge: zeven miljoen euro)
Artikel III
Het subsidieplafond van het Deelreglement Distributie voor het kalenderjaar 2015 ten behoeve van de bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film in Nederland is € 310.000,– (zegge: driehonderdentien duizend euro). Binnen dit bedrag is het subsidieplafond voor slate funding € 250.000,– (tweehonderdenvijftig duizend euro).
Artikel IV
Het subsidieplafond van het Deelreglement Distributie voor het kalenderjaar 2015 ten behoeve van de internationale distributie is € 150.000,– (zegge: eenhonderdenvijftig duizend euro).
Artikel V
Het subsidieplafond van het Deelreglement Filmactiviteiten voor het kalenderjaar 2015 ten behoeve van de projectsubsidie filmfestival is € 275.000,– (zegge: tweehonderdenvijfenzeventig duizend euro).
Artikel VII
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 18 december 2014
Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,
Directeur/Bestuurder