Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vaststelling retributiebedragen hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 18 juni 2006. U leest nu de tekst die gold op 17 juni 2006.
Besluit vaststelling retributiebedragen hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999
Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 2 en artikel 4 van de Retributieverordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999,
op 11 november 1999 vastgesteld het navolgende:
BESLUIT
Artikel 1
Het retributiebedrag, als bedoeld in artikel 2 van de Retributieverordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999 is gelijk aan het bedrag dat voortvloeit uit de volgende berekening:
het aantal uren die de controle in beslag heeft genomen x € 45,-- vermeerderd met een bedrag van € 48,--.
Indien een ondernemer binnen 24 uur voorafgaand aan het afgesproken bezoek van de controlerende of onderzoekende dienst de afspraak afzegt of kenbaar maakt de afspraak niet na te kunnen komen kan aan de ondernemer het standaard voorrijdtarief van € 30,-- in rekening worden gebracht. In dit tarief zijn niet alleen daadwerkelijke kosten van het voorrijden begrepen, maar tevens kosten van administratieve en organisatorische aard die in verband met het geplande bezoek worden gemaakt.
Artikel 2
Het retributiebedrag, als bedoeld in artikel 4 van de Retributieverordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999 is gelijk aan het bedrag dat voortvloeit uit de volgende berekening.
1.
(Opfok)grootouderdierbedrijven (per koppel/hok dieren):
a. op 4 weken 2 x 30 cloaca (mest)monsters Tariefopbouw:
onderzoek: basiskosten + analyse kosten laboratorium
Tarief:
onderzoek: € 7,26 + 2 x € 13,16 (ingeval van allebei negatieve uitslag) of + 2 x € 38,12 (ingeval van allebei positieve uitslag) of + € 13,16 + € 38,12 (ingeval van één negatieve en één positieve uitslag)
b. op 16 weken (21 dagen voor overplaatsen) 6 x 25 mestmonsters Tariefopbouw:
onderzoek: basiskosten + analyse kosten laboratorium
Tarief:
onderzoek: € 7,26 + 6 x € 13,16 (ingeval van alle 6 negatieve uitslagen) of + 6 x € 38,12 (ingeval van alle 6 positieve uitslagen) of + X x € 13,16 + X x € 38,12 (ingeval van X negatieve en X positieve uitslagen)
c. vanaf 20 weken elke 4 weken 6 x 25 mestmonsters Tariefopbouw:
onderzoek: basiskosten + analyse kosten laboratorium
Tarief:
onderzoek: € 7,26 + 6 x € 13,16 (ingeval van alle 6 negatieve uitslagen) of + 6 x € 38,12 (ingeval van alle 6 positieve uitslagen) of + X x € 13,16 + X x € 38,12 (ingeval van X negatieve en X positieve uitslagen)
2.
(Opfok)vermeerderingsbedrijven (per koppel/hok dieren).
a. op 4 weken 2 x 30 cloaca (mest)monsters Tariefopbouw:
onderzoek: basiskosten + analyse kosten laboratorium
Tarief:
onderzoek: € 7,26 + 2 x € 13,16 (ingeval van allebei negatieve uitslag) of + 2 x € 38,12 (ingeval van allebei positieve uitslag) of + € 13,16 + € 38,12 (ingeval van één negatieve en één positieve uitslag)
b. op 16 weken (21 dagen voor overplaatsen) 6 x 25 mestmonsters + vanaf 20-22 weken elke 9 weken 6 x 25 mestmonsters ingeval van geënt koppel vermeerderingsdieren Tariefopbouw:
onderzoek: basiskosten + analyse kosten laboratorium
Tarief:
onderzoek: € 7,26 + 6 x € 13,16 (ingeval van alle 6 negatieve uitslagen) of + 6 x € 38,12 (ingeval van alle 6 positieve uitslagen) of + X x € 13,16 + X x € 38,12 (ingeval van X negatieve en X positieve uitslagen)
c. bloedonderzoek op 20-22 weken 1% van de dieren, met een minimum van 30 en een maximum van 60 monsters + daarna elke 9 weken bloedonderzoek 1% van de dieren, met een minimum van 30 en een maximum van 60 monsters, van elke 6 monsters wordt 1 pool gemaakt Tariefopbouw:
onderzoek: basiskosten + analyse kosten laboratorium
Tarief:
onderzoek: € 7,26 + X x € 2,56 (afhankelijk van hoeveelheid gepoolde monsters, minimum van 5 en een maximum van 10)
d. Voor vermeerderingsbedrijven met per hok tot en met 4000 dieren worden kosten voor analyse laboratorium en basiskosten in rekening gebracht, als omschreven in onderdeel 2.C.
3.
Hygiëne-onderzoeken in de kuikenbroederijen. Tariefopbouw:
monstername: kosten voor monstername + kosten voor materiaal
onderzoek: kosten voor analyse laboratorium
Tarief:
voor een klein bedrijf, € 242,77 (hygiëne-onderzoek speciaal)
voor een middelgroot bedrijf, € 294,96 (idem)
voor een groot bedrijf , € 358,49 (idem)

als gedefinieerd in het Hygiënebesluit kuikenbroederijen 1999, bijlage I.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit vaststelling retributiebedragen hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999”.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Retributieverordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris