Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vaststelling programma van eisen transponder en protocol implanteren transponder I&R paardachtigen (PVV) 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.
Besluit van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees van 14 juli 2004 tot vaststelling van het programma van eisen waaraan de bij de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004 voorgeschreven transponder dient te voldoen alsmede tot vaststelling van het protocol waarin de voorschriften zijn gegeven ter zake van het implanteren van transponders (Besluit vaststelling programma van eisen transponder en protocol implanteren transponder I&R paardachtigen (PVV) 2004)
De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 1, onderdeel 14, en artikel 10, tweede en derde lid, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004;
Besluit:
Artikel 1
Het programma van eisen als bedoeld in artikel 1 , onderdeel 14, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004 is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.
Artikel 2
Het protocol als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004 is opgenomen in bijlage II bij dit besluit.
3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling programma van eisen transponder en protocol implanteren transponder I&R paardachtigen (PVV) 2004.
4.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 14 juli 2004
voorzitter