{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vaststelling meldingsformulieren pensioenfondsen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van De Nederlandsche Bank NV van 20 november 2007, nr. Juza/2007/00681/CLR, tot vaststelling van formulieren ten behoeve van de meldingen, bedoeld in de artikelen 102, eerste lid, en 125, onderdeel b, van de Pensioenwet respectievelijk de meldingen, bedoeld in de artikelen 107, eerste lid, en 25, onderdeel b, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Besluit vaststelling meldingsformulieren pensioenfondsen)
De Nederlandsche Bank NV,
Na overleg met de representatieve organisaties;
Gelet op de artikelen 102, eerste lid, en 125, onderdeel b, van de Pensioenwet respectievelijk de artikelen 107, eerste lid, en 25, onderdeel b, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;
Besluit:
Artikel 1
De formulieren voor de melding van de oprichting van een pensioenfonds, bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de Pensioenwet respectievelijk artikel 107, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling worden vastgesteld:
a. voor bedrijfstakpensioenfondsen: volgens het model van bijlage A van dit besluit;
b. voor beroepspensioenfondsen: volgens het model van bijlage B van dit besluit;
c. voor ondernemingspensioenfondsen en niet-verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen: volgens het model van bijlage C van dit besluit.
1.
De melding van de oprichting van een pensioenfonds, bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de Pensioenwet respectievelijk artikel 107, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt gedaan door middel van het volledig en naar waarheid invullen van de onderdelen 1 tot en met 4 en onderdeel 6 van het voor het betreffende pensioenfonds toepasselijke formulier, bedoeld in artikel 1.
2.
De kennisgeving van het voornemen om bijdragen te ontvangen van een bijdragende onderneming die zetel heeft in een andere lidstaat dan Nederland bedoeld in artikel 125, onderdeel b, van de Pensioenwet respectievelijk artikel 25, onderdeel b, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt gedaan door middel van het volledig en naar waarheid invullen van de onderdelen 1 tot en met 3 en onderdelen 5 en 6 van het voor het betreffende pensioenfonds toepasselijke formulier, bedoeld in artikel 1.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling meldingsformulieren pensioenfondsen.
Dit besluit zal met zijn bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Nederlandsche Bank NV, Directeur