Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Enig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vaststelling jaartallen en tijdstip bedoeld in de artikelen 186, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, enz.

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2006. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2006.
Besluit van 11 januari 2002, houdende vaststelling van de jaartallen en het tijdstip, bedoeld in de artikelen 186, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, 171, tweede en derde lid, van de Wet op de expertisecentra en 286, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 7 januari 2002, nr. W72/2001/49768 (6101), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 186, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, 171, tweede en derde lid, van de Wet op de expertisecentra en 286, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
Het jaar, bedoeld in artikel 186, tweede lid, vijfde volzin van de Wet op het primair onderwijs, artikel 171, tweede lid, vijfde volzin en derde lid, tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra en artikel 286, eerste lid, vierde volzin van de Wet op het voortgezet onderwijs , wordt bepaald op 2004.
Het jaar, bedoeld in artikel 186, tweede lid, zesde volzin, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 171, tweede lid, zesde volzin en derde lid, derde volzin, van de Wet op de expertisecentra en artikel 286, eerste lid, vijfde volzin van de Wet op het voortgezet onderwijs , wordt bepaald op 2001.
Het tijdstip, bedoeld in artikel 186, tweede lid, zesde volzin, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 171, tweede lid, zesde volzin en derde lid, derde volzin, van de Wet op de expertisecentra en artikel 286, eerste lid, vijfde volzin van de Wet op het voortgezet onderwijs , wordt bepaald op 1 september 2005.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 11 januari 2002
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven tweeëntwintigste januari 2002
De Minister van Justitie,