{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vaststelling gewijzigde lastenplafonds sectorfondsen 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2009, nr. IVV/FB/2009/25656, tot goedkeuring van de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgestelde gewijzigde lastenplafonds sectorfondsen 2009
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
De percentages voor de maxima van de lasten die in een boekjaar ten laste van de sectorfondsen komen, bedoeld in artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2009 vervangen door de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.
Artikel 2
Het Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2009 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling gewijzigde lastenplafonds sectorfondsen 2009.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 3 november 2009
Voorzitter Raad van bestuur UWV