Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2007.
Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 19 december 2006 tot vaststelling van het Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2006
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;
Gelet op artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 35, eerste lid, en artikel 42, tweede lid, van de Mededingingswet;
Besluit:
Artikel 1
De melding van een concentratie als bedoeld in artikel 35 van de Mededingingswet, geschiedt door de indiening in viervoud bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit van de volledige en naar waarheid gegeven antwoorden op de vragen, welke zijn opgenomen in het formulier, waarvan het model met de bijbehorende toelichting als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.
Artikel 2
De aanvraag van een vergunning voor een concentratie, als bedoeld in artikel 42 van de Mededingingswet, geschiedt door de indiening in vijfvoud bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit van de volledige en naar waarheid gegeven antwoorden op de vragen, welke zijn opgenomen in het formulier waarvan het model als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. De toelichting bij het formulier als bedoeld in artikel 1 heeft tevens betrekking op het in dit artikel bedoelde formulier.
Artikel 3
Het Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2002 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2006.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 29 december 2006.
Dit besluit zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 19 december 2006
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,