Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2002

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 29 december 2006. U leest nu de tekst die gold op 28 december 2006.
Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2002
De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;
gelet op artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35, eerste lid, van de Mededingingswet;
Besluit;
Artikel 1
De aanvraag van een ontheffing, als bedoeld in artikel 17 van de Mededingingswet, geschiedt door de indiening in drievoud bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit van de volledige en naar waarheid gegeven antwoorden op de vragen, welke zijn opgenomen in het formulier, waarvan het model met de bijbehorende toelichting als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.
Artikel 2
De melding van een concentratie als bedoeld in artikel 35 van de Mededingingswet, geschiedt door de indiening in viervoud bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit van de volledige en naar waarheid gegeven antwoorden op de vragen, welke zijn opgenomen in het formulier, waarvan het model met de bijbehorende toelichting, als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.
Artikel 3
De aanvraag van een vergunning voor een concentratie, als bedoeld in artikel 42 van de Mededingingswet, geschiedt door de indiening in vijfvoud bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit van de volledige en naar waarheid gegeven antwoorden op de vragen, welke zijn opgenomen in het formulier waarvan het model als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd. De toelichting bij het formulier als bedoeld in artikel 2 heeft tevens betrekking op het in dit artikel bedoelde formulier.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Het Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet van 19 december 2000 (Stcrt. 249) vervalt.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2002.
Dit besluit zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant.
20 juni 2002.
van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.
directeur-generaal