Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vaststelling bestanddelen van zilveren vijf-euromunt en gouden tien-euromunt die in 2004 worden uitgegeven ter gelegenheid van vijftig jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 22 november 2004, houdende vaststelling van de bestanddelen van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt die in 2004 worden uitgegeven ter gelegenheid van vijftig jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 16 november 2004, FM 2004-01413 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen beleid en Internationaal;
Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en van de gouden tien-euromunt die in 2004 worden uitgegeven ter gelegenheid van vijftig jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, is:
a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in het midden Onze beeltenis en in vier concentrische cirkels van buiten naar binnen een parelrand samengesteld uit groepen van 3 parels, en het omschrift «BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN», «REINA DI REINO HULANDES», «QUEEN OF THE NETHERLANDS»;
b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in het midden drie oranjeappels, daaronder de waardeaanduiding «VIJF EURO», onderscheidenlijk «TIEN EURO», met daaronder het jaartal 2004, en in drie concentrische cirkels van buiten naar binnen het omschrift «ARUBA ? NEDERLAND ? NEDERLANDSE ANTILLEN ?», een parelrand samengesteld uit groepen van 3 parels en het omschrift «KONINKRIJKSSTATUUT
1954
».
2.
De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD ? ZIJ ? MET ? ONS ?».
3.
De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 22 november 2004
De Staatssecretaris van Financiën
Uitgegeven de zevende december 2004
De Minister van Justitie