{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar van zilveren munt en gouden munten uitgegeven ter gelegenheid van vijfentwintigjarig regeringsjubileum Koningin Beatrix

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 21 maart 2005, houdende de vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de zilveren munt van tien euro en de gouden munten van twintig en vijftig euro die in 2005 worden uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige regeringsjubileum van Koningin Beatrix
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 16 maart 2005, FM 2005-00525 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen en Internationaal;
Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De beeldenaar van zilveren munt van tien euro en de gouden munten van twintig en vijftig euro die in 2005 worden uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige regeringsjubileum van Koningin Beatrix, is:
a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: Onze beeltenis met daarboven het omschrift «BEATRIX» en daaronder het omschrift «KONINGIN DER NEDERLANDEN», ter linkerzijde van Onze beeltenis het woord «WIJ» en ter rechterzijde het woord «ZIJN»;
b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: Onze beeltenis met daarboven het jaartal 2005 en daaronder de waardeaanduiding «10 EURO», «20 EURO» onderscheidenlijk «50 EURO» en rechts van de waardeaanduiding
en
, ter linkerzijde van Onze beeltenis het woord «SAMEN» en ter rechterzijde het woord «ÉÉN».
2.
De tien-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».
3.
De twintig-euromunt en de vijftig-euromunt hebben een fijngeribbelde rand.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 21 maart 2005
De Staatssecretaris van Financiën ,
Uitgegeven de veertiende april 2005
De Minister van Justitie ,