Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Opschorting van voorschotten
Artikel 2. Intrekken beleidsregels
Artikel 3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vaststelling beleidsregels handhaving termijnvoorschriften Wet sociale werkvoorziening

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 20 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 19 april 2008.
Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 april 2007, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/SFI/07/11306, houdende vaststelling van beleidsregels inzake de handhaving van termijnvoorschriften op grond van Wet sociale werkvoorziening
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Besluit:
1.
Indien het verslag en de daarop betrekking hebbende verklaring, bedoeld in artikel 13, vierde lid, van de Wet sociale werkvoorziening niet zijn ontvangen uiterlijk op 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop zij betrekking hebben, schort de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de betaling van de subsidie, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van die wet op met ingang van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de ontvangsttermijn is verlopen, doch niet gedurende de periode waarover hij aan het college van burgemeester en wethouders in geval van overmacht uitstel heeft verleend.
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien het college van burgemeester en wethouders in gebreke blijft om binnen een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgestelde termijn aanvullende informatie te verstrekken noodzakelijk voor het financieel beheer van de Wet sociale werkvoorziening .
3.
De betaling van de voorschotten wordt hervat op de vijftiende van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin het verslag en de verklaring, bedoeld in het eerste lid, zijn ontvangen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Artikel 2. Intrekken beleidsregels
De Beleidsregels inzake handhaving van termijn- en vormvoorschriften (Staatscourant 2000, 113) worden ingetrokken.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.
Den Haag, 5 april 2007
De
Staatssecretaris