{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vaste beloning leden commissie Leraren

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2007.
Besluit van 26 juni 2007, nr. 07.001969, houdende toekenning van een vaste beloning aan de leden van de commissie Leraren (Besluit vaste beloning leden commissie Leraren)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 20 juni 2007, nr. AP/2007/ 23774, directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid;
Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Aan de voorzitter van de commissie Leraren wordt in plaats van vacatiegelden een vaste beloning ten bedrage van € 6.000 zijnde 14,2% van de jaarwedde, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988, voor 5 maanden toegekend.
Artikel 2
Aan de leden van de commissie Leraren wordt in plaats van vacatiegelden een vaste beloning ten bedrage van € 5.000 zijnde 11,8% van de jaarwedde, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988, voor 5 maanden toegekend.
Artikel 3
Indien de voorzitter of een lid van de commissie, bedoeld in artikel 1 en 2, niet gedurende 5 maanden de functie van respectievelijk voorzitter of lid bekleedt, wordt zijn beloning, genoemd in respectievelijk artikel 1 en 2, naar evenredigheid vastgesteld.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2007.
2.
Dit besluit vervalt met ingang van 1 oktober 2007.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning leden commissie Leraren.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.
Den Haag, 26 juni 2007
De
Minister