Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit van de Vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 25 juni 1996 betreffende de opstelling van een nood reisdocument, Brussel, 25-06-1996

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 25 juni 1996 betreffende de opstelling van een nood reisdocument
(authentiek: nl)
De vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen,
Zich ervan bewust dat de invoering van een uniform reisdocument voor noodgevallen dat de Lid-Staten verstrekken aan burgers van de Unie op plaatsen waar hun land van herkomst geen permanente diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging heeft, of in andere omstandigheden die in de in bijlage II van dit besluit neergelegde regels zijn vastgelegd, in overeenstemming is met artikel 8 C van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Overwegende dat de invoering van dit nood-reisdocument, naar verwacht, daadwerkelijk hulp zal bieden aan in nood verkerende burgers van de Unie,
Ervan overtuigd dat de invoering van zo’n document derhalve een duidelijke demonstratie zal zijn van de praktische voordelen van het burgerschap van de Unie,
Besluiten:
Artikel 1
Er wordt een nood-reisdocument opgesteld waarvan het uniforme model is opgenomen in bijlage I, die een integrerend deel van dit besluit vormt.
De regels voor de afgifte van het nood-reisdocument, alsmede de daaraan verbonden veiligheidsmaatregelen, zijn opgenomen in de bijlagen II en III en vormen een integrerend deel van dit besluit. Deze regels kunnen met eenparigheid van stemmen door de Lid-Staten worden gewijzigd. De wijzigingen worden een maand later van kracht, tenzij een Lid-Staat om bespreking op ministerieel niveau verzoekt.
Artikel 2
Dit besluit wordt van kracht wanneer alle Lid-Staten het Secretariaat-generaal van de Raad ervan in kennis hebben gesteld dat de op grond van hun interne rechtsorde vereiste procedures voor de toepassing van dit besluit zijn afgerond.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad.
GEDAAN te Luxemburg, 25 juni 1996.
Voor de Raad
De Voorzitter
M. PINTO