Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2016 ?Verhogen validiteit en betrouwbaarheid van methoden voor loonwaardebepaling'

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2016 ‘Verhogen validiteit en betrouwbaarheid van methoden voor loonwaardebepaling'
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op de Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013;
Besluit:
1.
UWV stelt als subsidiethema vast: ‘Verhogen validiteit en betrouwbaarheid van methoden voor loonwaardebepaling’, zoals nader uitgewerkt in de bijlage bij dit besluit.
2.
Maximaal 2 subsidieaanvragen worden gehonoreerd.
3.
Het budget voor het in het eerste lid genoemde thema bedraagt in totaal maximaal € 180.000.
4.
Verleende subsidie zal ten laste komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Artikel 2
Beknopte subsidieaanvragen kunnen van 9 februari 2016 tot uiterlijk 1 maart 2016, 17.00 uur worden ingediend. Aangevulde aanvragen kunnen van 21 maart 2016 tot uiterlijk 11 april 2016, 17.00 uur worden ingediend.
Artikel 3
De eisen die UWV stelt aan de subsidieaanvragen en de wijze waarop UWV de subsidieaanvragen beoordeelt zijn beschreven in de ‘Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013’ (Stct 2013 – nr. 29611, 24 oktober 2013) en in de startnotitie die beschikbaar wordt gesteld via UWV Markplaats.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2016 ‘Verhogen validiteit en betrouwbaarheid van methoden voor loonwaardebepaling’.
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 29 januari 2016
Voorzitter Raad van bestuur UWV