Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 De inclusieve arbeidsmarkt: de rol van de werkgever bij het creëren van werkplekken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 De inclusieve arbeidsmarkt: de rol van de werkgever bij het creëren van werkplekken
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op de Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013;
Besluit:
1.
UWV stelt als subsidiethema vast: ‘De inclusieve arbeidsmarkt: de rol van de werkgever bij het creëren van werkplekken’, zoals nader uitgewerkt in de bijlage bij dit besluit.
2.
Maximaal 2 subsidieaanvragen worden gehonoreerd.
3.
Het budget voor het in het eerste lid genoemde thema bedraagt in totaal maximaal € 160.000.
4.
Verleende subsidie zal ten laste komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Artikel 2
Beknopte subsidieaanvragen kunnen van 29 oktober 2015 tot uiterlijk 19 november 2015 17.00 uur worden ingediend. Aangevulde aanvragen kunnen van 7 december 2015 tot uiterlijk 4 januari 2016 17.00 worden ingediend.
Artikel 3
De eisen die UWV stelt aan de subsidieaanvragen en de wijze waarop UWV de subsidieaanvragen beoordeelt zijn beschreven in de ‘ Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013 ’ (Stct 2013 – nr. 29611, 24 oktober 2013) en in de startnotitie die beschikbaar wordt gesteld via UWV Markplaats.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 De inclusieve arbeidsmarkt: de rol van de werkgever bij het creëren van werkplekken.
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 22 oktober 2015
Voorzitter Raad van bestuur UWV