{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Actualiseren wetenschappelijke kennis en inzichten over veel voorkomende aandoeningen'

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Actualiseren wetenschappelijke kennis en inzichten over veel voorkomende aandoeningen’
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op de Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013;
Besluit:
1.
UWV stelt als subsidiethema vast: ‘Actualiseren wetenschappelijke kennis en inzichten over veel voorkomende aandoeningen’, zoals nader uitgewerkt in de bijlage bij dit besluit.
2.
Maximaal 2 subsidieaanvragen worden gehonoreerd.
3.
Het budget voor het in het eerste lid genoemde thema bedraagt in totaal maximaal € 250.000.
4.
Verleende subsidie zal ten laste komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Artikel 2
Beknopte subsidieaanvragen kunnen van 21 november 2014 tot uiterlijk 10 december 17.00 uur worden ingediend. Aangevulde aanvragen kunnen van 12 januari 2014 tot uiterlijk 2 februari 2015 12.00 uur worden ingediend.
Artikel 3
De eisen die UWV stelt aan de subsidieaanvragen en de wijze waarop UWV de subsidieaanvragen beoordeelt zijn beschreven in de ‘ Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013 ’ (Stct 2013, nr. 29 611, 24 oktober 2013) en in de startnotitie die beschikbaar wordt gesteld via UWV Marktplaats.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Actualiseren wetenschappelijke kennis en inzichten over veel voorkomende aandoeningen’.
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 11 november 2014
Voorzitter Raad van bestuur UWV