Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepaling
Artikel 2. Berekening uitkering IOAW voor gemeenten
Artikel 3. Berekening uitkering IOAZ voor gemeenten
Artikel 3a. Te late indiening verantwoordingsinformatie 2007
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit uitkeringen gemeenten IOAW en IOAZ

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 10 oktober 2003 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de IOAW en IOAZ (Besluit uitkeringen gemeenten IOAW en IOAZ voor het jaar 2004)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 september 2003, Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid, nr. B&GA/WWB/03/70144;
Gelet op de artikelen 58, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en 58, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
De Raad van State gehoord (advies van 18 september 2003, nr. W12.03.0368/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2003, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/WWB/03/76818;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepaling
In dit besluit wordt verstaan onder:
Artikel 2. Berekening uitkering IOAW voor gemeenten
Voor gemeenten wordt de uitkering IOAW berekenend aan de hand van de volgende formule
UG IOAW = (K IOAW : TK IOAW ) x TB IOAW
waarbij:
a. UG IOAW de uitkering IOAW aan de gemeente is;
b. K IOAW de gemeentelijke uitkeringsuitgaven IOAW in het uitvoeringsjaar 2007 zijn;
c. TK IOAW het totaal is van de gemeentelijke uitkeringsuitgaven IOAW in het uitvoeringsjaar 2007;
d. TB IOAW het totale bedrag is dat beschikbaar is voor de uitkeringen IOAW aan gemeenten.
Artikel 3. Berekening uitkering IOAZ voor gemeenten
Voor gemeenten wordt de uitkering IOAZ berekenend aan de hand van de volgende formule
UG IOAZ = (K IOAZ : TK IOAZ ) x TB IOAZ
waarbij:
a. UG IOAZ de uitkering IOAZ aan de gemeente is;
b. K IOAZ de gemeentelijke uitkeringsuitgaven IOAZ in het uitvoeringsjaar 2007 zijn;
c. TK IOAZ het totaal is van de gemeentelijke uitkeringsuitgaven IOAZ in het uitvoeringsjaar 2007;
d. TB IOAZ het totale bedrag is dat beschikbaar is voor de uitkeringen IOAZ aan gemeenten.
Artikel 3a. Te late indiening verantwoordingsinformatie 2007
Indien de bijlage bij de jaarrekening met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen, bedoeld in artikel 58a, eerste lid, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen over 2007, en de daarbij behorende goedkeurende verklaring van de accountant niet door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn ontvangen uiterlijk op 15 augustus 2008 wordt voor de toepassing van artikel 2, onderdelen b en c, voor «de gemeentelijke uitkeringsuitgaven IOAW in het uitvoeringsjaar 2007» gelezen: «de gemeentelijke uitkeringsuitgaven IOAW in het uitvoeringsjaar 2006» en wordt voor de toepassing van artikel 3, onderdelen b en c, voor «de gemeentelijke uitkeringsuitgaven IOAZ in het uitvoeringsjaar 2007» gelezen: de gemeentelijke uitkeringsuitgaven IOAZ in het uitvoeringsjaar 2006.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.
Artikel 5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitkeringen gemeenten IOAW en IOAZ.
Lasten en bevelen dat dit besluit en de bijlage met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 10 oktober 2003
De
Staatssecretaris
Uitgegeven de veertiende oktober 2003
De
Minister