Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Uitbreiding en beperking kring van verzekerden Wet algemene ouderdomsverzekering BES
- § 2. Uitbreiding en beperking kring van verzekerden Wet algemene weduwen en wezenverzekering BES
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 6 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 6. Beperking kring verzekerden
Niet als verzekerde op grond van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES wordt aangemerkt:
a. de ingezetene, die buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba in dienstbetrekking arbeid verricht en ten aanzien van die arbeid op grond van een in het land, waar hij werkt, geldende wettelijke regeling inzake weduwen-, weduwnaars- en wezenpensioen is verzekerd;
b. degene, die niet geacht kan worden blijvend binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba te wonen en die voor binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba verrichte arbeid wedde of loon geniet ten laste van bij ministeriële regeling aan te wijzen internationale organisaties;
c. degene, voor wie bij ministeriële regeling is bepaald dat hij niet geacht kan worden blijvend binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba te wonen en die verzekerd is op grond van een buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba geldende wettelijke regeling inzake weduwen-, weduwnaars- en wezenpensioen;
d. het eigen, het aangehuwde of het pleegkind van degene, die op grond van artikel 5, tweede lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES of op grond van de onderdelen b en c niet is verzekerd, mits het kind binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba geen bedrijf of beroep uitoefent, noch inkomstenbelasting op grond van de Wet inkomstenbelasting BES is verschuldigd;
e. degene, die buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba woont en gewoonlijk slechts gedurende korte tijd wordt geëngageerd om binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba te werken als:
leider of lid van een orkest, als solist, gastdirigent, voordrachtskunstenaar, goochelaar of anderszins als musicus of artiest;
wielrenner, worstelaar, bokser of in het algemeen tot het als beroep uitoefenen van een tak van sport;
f. de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.