{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tot vaststelling modellen en vergoeding dekcertificaat schapen (PVV) 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 16 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 15 september 2007.
Besluit van de voorzitter namens het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 27 april 2006 tot vaststelling van modellen van en de vergoeding voor het dekcertificaat uit hoofde van Verordening fokken van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2004 (Besluit tot vaststelling modellen en vergoeding dekcertificaat schapen (PVV) 2006)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 5, tweede lid, en artikel 6 van de Verordening fokken van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2004;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder: Verordening fokken van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2004 Besluit certificeren van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2006
a. verordening : .
b. besluit : .
Artikel 2
Voor het certificaat als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de verordening is een vergoeding verschuldigd van € 5,-.
Artikel 3
Als model van het certificaat als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de verordening, te noemen dekcertificaat laboratoria, geldt in geval van toepassing van artikel 2 van het besluit het model zoals opgenomen in Bijlage I .
Artikel 4
Als model van het certificaat als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de verordening, te noemen dekcertificaat stamboeken, geldt in geval van toepassing van artikel 3 van het besluit het model zoals opgenomen in Bijlage II .
Artikel 5
Als model van het certificaat als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de verordening, te noemen dekcertificaat, geldt in geval van toepassing van artikel 4 van het besluit het model zoals opgenomen in Bijlage III .
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot vaststelling modellen en vergoeding dekcertificaat schapen (PVV) 2006.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 27 april 2006
Namens het bestuur
voorzitter