{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tot uitvoering ex artikelen 30 en 31 van de IJkwet 1937

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
Besluit van 21 december 1946, tot uitvoering van de artikelen 30 en 31 van de IJkwet 1937 (Staatsblad No. 627)
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onzen Minister van Economische Zaken van 12 December 1946, No. 94888 J.Z., Afdeeling Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 30 en 31 van de IJkwet 1937 ( Staatsblad No. 627), zooals deze is gewijzigd bij de wet van 23 November 1946 ( Staatsblad No. G 328);
Den Raad van State gehoord (advies van 17 December 1946, No. 29);
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 20 December 1946, No. 99012 J.Z., Afdeeling Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het tijdstip, bedoeld in artikel 30 van de IJkwet 1937 ( Stb. 627), wordt voor wat maten en gewichten betreft bepaald op 1 januari 1970 en voor wat gasmeters betreft op 1 januari 1965.
Artikel 2
Het tijdstip, bedoeld in artikel 31 van genoemde wet, wordt bepaald op 1 januari 1965.
Artikel 3
De meet- en weegeigenschappen, bedoeld in artikel 31 van vorengenoemde wet, zijn de navolgende:
a. bij de meetwerktuigen voor lengtemeting mag de onjuistheid niet meer bedragen dan van - 2 % tot + 2 %;
b. bij de meetwerktuigen voor volumemeting mag de onjuistheid van de aanwijzing der gemeten hoeveelheid niet meer bedragen dan het dubbele van die, welke ingevolge het Reglement op de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen 1939 bij de keuring van het model dier meetwerktuigen wordt toegestaan;
c. van de meetwerktuigen voor oppervlaktemeting mag de onjuistheid van de aanwijzigin der gemeten oppervlakte niet meer bedragen dan van - 2 % tot + 2 %;
d. Voor de weegwerktuigen zijn de eisen van gevoeligheid, juistheid en bestendigheid 1/3 van die, welke ingevolge het Reglement op de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen 1939 gelden bij de keuring van het model dier werktuigen, behoudens dat voor de automatische weegwerktuigen en de kabeltrekweegwerktuigen de eisen gelden, welke ingevolge genoemd Reglement bij herkeuring en bij het onderzoek, bedoeld in artikel 16 van de IJkwet 1937 ( Staatsblad no. 627) aan die werktuigen worden gesteld.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 Januari 1947.
2.
Op dat tijdstip vervalt het besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 5 Maart 1941, No. 10836 J. A., Directie van Handel en Nijverheid ( Nederlandsche Staatscourant 1941, No. 46).
Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.
Het Loo, den 21sten December 1946
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven den zeven en twintigsten December 1946.
De Minister van Justitie,