Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tot mandaatverlening aan de algemeen secretaris

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van de Sociaal-Economische Raad van 15 januari 1999, houdende regels terzake van mandaatverlening aan de algemeen secretaris (Besluit tot mandaatverlening aan de algemeen secretaris)
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 91, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
De raad mandateert aan de algemeen secretaris van de raad de bevoegdheid de raad te vertegenwoordigen in de door de besturen van bedrijfslichamen te houden vergaderingen als bedoeld in artikel 91, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
1.
De algemeen secretaris kan de gemandateerde bevoegdheid uit artikel 1 ondermandateren aan medewerkers van het SER-secretariaat.
2.
De bepalingen uit dit besluit gelden overeenkomstig voor verleende ondermandaten.
Artikel 3
Het besluit van 19 februari 1993 tot overdracht van bevoegdheden aan de algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de publicatie.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit tot mandaatverlening aan de algemeen secretaris.
Den Haag, 15 januari 1999
plv. voorzitter
algemeen secretaris