Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tot intrekking instellingsbesluiten bedrijfscommissies

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 27 mei 2010 tot intrekking van de instellingsbesluiten van de bedrijfscommissies in de marktsector
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op de artikelen 37, 38 en 43 van de Wet op de ondernemingsraden;
Gelet op artikel 5 van de Instellingsverordening Bestuurskamer;
Gehoord de naar het oordeel van de Bestuurskamer voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;
Besluit:
1. Het besluit van 24 oktober 2000 tot instelling van een bedrijfscommissie voor Gesubsidieerde Arbeid (RE 11/2000) wordt ingetrokken.
2. Besluit van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Welzijnssector (RE 32/1999), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 december 2003 tot wijziging van het besluit van de Bestuurskamer van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Welzijnssector (RE 10/2003), wordt ingetrokken.
3. Het besluit van 6 juni 2001 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Zorg (RE 15/2001) wordt ingetrokken.
4. Het Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie genaamd Algemene Bedrijfscommissie (ABC), besluit van 24 oktober 1986 (RE 7/1986), wordt ingetrokken.
5. Het besluit van 24 oktober 2000 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Dienstverlening (RE 10/2000), gewijzigd bij besluit van de Bestuurskamer van 17 april 2001 (RE 13/2001), wordt ingetrokken.
6. Het besluit van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Bouwnijverheid (RE 22/1999) wordt ingetrokken.
7. Het besluit van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Financiële Dienstverlening (RE 23/1999) wordt ingetrokken.
8. Het besluit van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor het Grafisch Bedrijf (RE 24/1999) wordt ingetrokken.
9. Het besluit van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Groothandel (RE 25/1999), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 21 maart 2008 tot wijziging van het besluit van de Bestuurskamer van 22 december 1999 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Groothandel (RE 2/2008), wordt ingetrokken.
10. Het besluit van 24 oktober 2000 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Handel in Vee, de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie, en de Pluimveehandel en -industrie (RE 12/2000) wordt ingetrokken.
11. Het besluit van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Houtindustrie, de Industriële Groothandel in Hout en de Bosbouw (RE 26/1999) wordt ingetrokken.
12. Het besluit van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Industrie (RE 27/1999) wordt ingetrokken.
13. Het besluit van 17 december 2003 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor Metaal en Techniek (RE 9/2003) wordt ingetrokken.
14. Het besluit van 2 juli 2004 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Metalektro (RE 11/2004) wordt ingetrokken.
15. Het besluit van 19 januari 2000 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Reinigingsbedrijven (RE 2/2000) wordt ingetrokken.
16. Het besluit van 19 januari 2000 tot instelling van een bedrijfscommissie voor Vervoer en Logistiek (RE 3/2000) wordt ingetrokken.
17. Het besluit van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Voeding (RE 30/1999) wordt ingetrokken.
18. Het besluit van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor het Wegvervoer (RE 31/1999) wordt ingetrokken.
19. Het besluit van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Woningcorporaties (RE 33/1999) wordt ingetrokken.
Artikel 2
Het Besluit aanwijzing bedrijfschappen als bedrijfscommissie, besluit van 2 december 2002 (RE 8/2002), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 december 2003 (RE 11/2003), wordt ingetrokken.
Artikel 3
Een verzoek om bemiddeling als bedoeld in artikel 36, derde lid, van de Wet op de ondernemingsraden, dat in behandeling is bij één van de bedrijfscommissies ingesteld bij de in artikel 1 of artikel 2 genoemde besluiten, wordt vanaf de datum van intrekking van het instellings- of aanwijzingsbesluit van de desbetreffende bedrijfscommissie behandeld door de Bedrijfscommissie Markt I dan wel de Bedrijfscommissie Markt II, afhankelijk van de sector waartoe de betrokken onderneming behoort.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en de Staatscourant.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2010, met uitzondering van artikel 1, vierde tot en met negentiende lid, en artikel 2, die in werking treden met ingang van 1 september 2010.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit tot intrekking instellingsbesluiten bedrijfscommissies.
Den Haag, 27 mei 2010
Voorzitter,
Secretaris,