Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tot instelling van een werkgroep duurzaamheid garnalensector

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2013.
Besluit van de Garnalenadviescommissie van het Productschap Vis van 19 november 2010, houdende instelling van een werkgroep duurzaamheid garnalensector (Besluit tot instelling van een werkgroep duurzaamheid garnalensector)
De Garnalenadviescommissie van het Productschap Vis;
gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit tot instelling van een garnalenadviescommissie 2004 van 25 maart 2004, zoals laatstelijk gewijzigd op 4 oktober 2007;
besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder: Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis
a. Instellingsbesluit Productschap Vis : ( Stb. 2003, 253);
b. productschap : het Productschap Vis, als bedoeld in ;
c. werkgroep : de werkgroep duurzaamheid garnalensector.
1.
Er is een werkgroep duurzaamheid garnalensector.
2
a. De werkgroep heeft tot taak de Garnalenadviescommissie desgevraagd of eigener beweging van advies te dienen over onderwerpen met betrekking tot (beleids)aangelegenheden ten aanzien van de invoering van duurzaamheid certificering van de garnalenvisserij en de overige deelnemers in garnalensector;
b. de activiteiten met betrekking tot beleidszaken ten aanzien van invoering van duurzaamheid certificering van de garnalenvisserij en de overige deelnemers in de garnalensector te initiëren en begeleiden en hierover verslag uit te brengen aan de Garnalenadviescommissie.
1.
De werkgroep kiest al dan niet uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.
2.
De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de werkgroep zijn stemgerechtigd en kunnen tevens lid van de werkgroep zijn.
3.
De secretaris van de werkgroep wordt door de voorzitter benoemd en dient deel te nemen aan de werkgroep als lid of als adviseur, met dien verstande dat in- en uitgaande post via dan wel in afschrift aan het secretariaat van het productschap verloopt.
Artikel 4
De leden van de werkgroep zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen, welke zij in hun hoedanigheid vernemen en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de werkgroep of de voorzitter van de werkgroep de geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
1.
De werkgroep bestaat uit 4 leden die door Garnalenadviescommissie als volgt uit haar midden worden benoemd: -
2 leden de aanvoerorganisaties;-
2 leden de garnalen handelsorganisatie.
2.
De leden kunnen te allen tijde hetzij op eigen verzoek, hetzij door de Garnalenadviescommissie worden ontslagen. De Garnalenadviescommissie kan hen ook eigener beweging schorsen of ontslaan.
1.
De werkgroep vergadert zo dikwijls als de voorzitter en/of 2 van de leden zulks in verband met de uitvoering van de taak van de werkgroep nodig acht(en).
2.
De werkgroep kan met instemming van de Garnalenadviescommissie besluiten deskundigen uit te nodigen tot het bijwonen van één of meer vergaderingen.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van 20 november 2010 en kan worden aangehaald als “Besluit tot instelling van een werkgroep duurzaamheid garnalensector”.
Namens de Garnalenadviescommissie,
voorzitter
secretaris