Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Zorg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2010.
Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 6 juni 2001 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Zorg
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;
Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);
Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder zorg:
a. de instellingen welke bij artikel 1 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen als ziekenhuisvoorziening worden aangemerkt, alsmede de instellingen die vallen onder de werkingssfeer van de CAO Ziekenhuizen, de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen, de CAO Gehandicaptenzorg, de CAO Geestelijke Gezondheidszorg, de CAO Thuiszorg en de CAO Academische Ziekenhuizen;
b. inrichtingen waarin aan tenminste vijf bejaarden duurzame huisvesting, gepaard met gehele of gedeeltelijke verzorging, wordt verschaft en/of geconcentreerde, beschermende woonvormen bestaande uit zelfstandige woningen bestemd voor ouderen die in bepaalde mate zorg behoeven.
1.
Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Zorg.
2.
De bedrijfscommissie telt 12 leden en 12 plaatsvervangende leden.
3.
Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:
a. organisaties van ondernemers-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door Arcares, brancheorganisatie verpleging en verzorging;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door Geestelijke Gezondheidszorg Nederland;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg en Branchebelang Thuiszorg Nederland gezamenlijk;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Vereniging Academische Ziekenhuizen;
b. organisaties van werknemers-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door ABVAKABO FNV;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door CFO CNV-bond;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nieuwe Unie ’91;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Federatie van verenigingen van hogere functionarissen in de gezondheids- en de bejaardenzorg (FHZ);-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door ABVAKABO FNV en CFO CNV-bond gezamenlijk;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nieuwe Unie ’91 en de Federatie van verenigingen van hogere functionarissen in de gezondheids- en de bejaardenzorg (FHZ) gezamenlijk.
1.
Het besluit van 24 oktober 2000 tot instelling van een bedrijfscommissie voor het Ziekenhuiswezen (RE 13/2000) wordt ingetrokken.
2.
Het besluit van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Woon- Zorgvoorzieningen (RE 34/1999) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2001.
Den Haag, 6 juni 2001
voorzitter
secretaris
Er is een fout opgetreden

Foutcode:    1030
Foutmelding: Fout bij het ophalen van informatie uit onze database

Stacktrace:
  In regel 287 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Db.class.php

  in de functie Db->sql_query()
  Aangeroepen in regel 212 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->retrieveRegelingen()
  Aangeroepen in regel 137 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->loadRegelingOverzicht()
  Aangeroepen in regel 47 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->show()
  Aangeroepen in regel 68 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 451 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php
\
##########################################Er is een fout opgetreden

Foutcode:    2
Foutmelding: Could not instantiate mail function.

Stacktrace:
  In regel 595 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php

  in de functie PHPMailer->MailSend()
  Aangeroepen in regel 519 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php
  in de functie PHPMailer->Send()
  Aangeroepen in regel 157 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Emailer.class.php
  in de functie Emailer->send()
  Aangeroepen in regel 282 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Core.class.php
  in de functie Core->emailMessageDie()
  Aangeroepen in regel 116 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->load()
  Aangeroepen in regel 14 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->__construct()
  Aangeroepen in regel 46 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 465 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php