Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Woningcorporaties

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2010.
Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Woningcorporaties
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;
Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);
Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder woningcorporaties:
a. de rechtspersoon die uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam is, niet zijnde een overheidsinstelling, en op grond van artikel 70 van de Woningwet als zodanig is toegelaten;
b. alle door één of meer rechtspersonen, als bedoeld onder a, (mede) gevormde instellingen waarin één of meer rechtspersonen, als bedoeld onder a, in overwegende mate de zeggenschap hebben;
c. alle door twee of meer rechtspersonen, als bedoeld onder a, gevormde instellingen die uitsluitend zijn belast met de gemeenschappelijke uitvoering van werkzaamheden die behoren tot het bedrijf van een rechtspersoon bedoeld onder a;
d. een rechtspersoon die door CAO-partijen op verzoek is gelijkgesteld met een rechtspersoon als bedoeld onder a, b of c.
1.
Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Woningcorporaties.
2.
De bedrijfscommissie telt 6 leden en 6 plaatsvervangende leden.
3.
Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:
a. organisatie van ondernemers-
3 leden en 3 plaatsvervangende leden door Aedes Vereniging van Woningcorporaties;
b. organisaties van werknemers-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Bouw- en Houtbond FNV;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Hout- en Bouwbond CNV;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door De Unie.
Artikel 3
Het besluit van 19 januari 1990 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Woningcorporaties (niet gepubliceerd) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisaties.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.
Den Haag, 22 december 1999
voorzitter
secretaris