Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Welzijnssector

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2010.
Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Welzijnssector
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;
Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);
Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder welzijnssector:
a. ondernemingen die vallen onder de werkingssfeer van:
1. de CAO Welzijn;
2. de CAO Openbare Bibliotheken;
3. de CAO voor Internaten voor Kinderen van Binnenschippers en /of kermisexploitanten;
4. de CAO voor de Jeugdhulpverlening;
5. de CAO voor de Gezondheidscentra;
6. de CAO Rechtsbijstand;
7. de CAO Reclassering;
8. de CAO Kunstzinnige Vorming;
9. de CAO Adviesburo’s voor Opleiding en Beroep;
10. de CAO Kinderopvang;
b. ondernemingen, niet bedoeld onder a, die krachtens de Regeling indeling bedrijfs- en beroepsleven in sectoren zijn ingedeeld in de sector Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen, met uitzondering van:
1. de ondernemingen die ressorteren onder een andere bedrijfscommissie;
2. de ondernemingen in de navolgende takken van bedrijf en beroep:-
bad- en zweminrichtingen;-
instellingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding en sportbeoefening;-
artsen;-
tandartsen;-
apothekers;-
dierenartsen;-
paramedische bedrijven;-
onderwijsinstellingen;-
kerkgenootschappen;-
kloosterorden;-
congregaties;-
zending;-
missie;-
rusthuizen;-
ondernemingen ter exploitatie van begraafplaatsen en crematoria.
1.
Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Welzijnssector.
2.
De bedrijfscommissie telt 6 leden en 6 plaatsvervangende leden.
3.
Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:
a. organisaties van ondernemers-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Maatschappelijke Ondernemers Groep (MOgroep);-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken (WOB);-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door VKV. Vereniging van Centra voor de Kunsten;
b. organisaties van werknemers-
2 leden en 2 plaatsvervangende leden door ABVAKABO FNV;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door CNV Publieke Zaak.
Artikel 3
Het besluit van 18 oktober 1974 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Welzijnssector (RE 05/1974) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.
Den Haag, 22 december 1999
voorzitter
secretaris