Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Voeding

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2010.
Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Voeding
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;
Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);
Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder voeding de volgende sectoren van het bedrijfsleven:
a. bierbrouwerijen:
de ondernemingen waarin bier wordt vervaardigd;
b. frisdranken en waters:
de ondernemingen op het gebied van industrie van frisdranken, waters en siropen en groothandel in frisdranken, waters, siropen en bier;
c. graanbewerkende industrie:
de ondernemingen waarin in normaal bedrijf fabrieksmatig
1. graan tot bloem of meel voor menselijke consumptie wordt vermalen;
2. plantaardige oliën en vetten alsmede veekoeken, schilfers of schroot worden vervaardigd;
3. mengvoeder wordt vervaardigd;
4. rijst wordt gepeld;
5. kindermeel wordt vervaardigd;
6. havermout wordt vervaardigd;
7. gerst tot gort wordt verwerkt;
8. margarine wordt vervaardigd;
9. spijsvetten worden vervaardigd;
d. groenten- en fruitverwerkende industrie:
1. de ondernemingen waarin fabrieksmatig groenten, met inbegrip van augurken, koolsoorten, landbouwerwten, tomaten en zilveruien, alsmede de daaruit verkregen halffabrikaten, worden verwerkt tot verduurzaamd produkt in blik en glas, gedroogd produkt, gezouten produkt, vriesprodukt en zuurkool;
2. de ondernemingen waarin fruit wordt verwerkt tot fruitpulp, jams en geleien, vruchten op water, sap en siroop, vruchtenpureeën en vruchtenmoes in blik en glas, confijtproducten, appel-, druiven- en perensiropen, vruchtensappen, vruchtensausen en puddingsausen, appelsap en zoete most, Nederlandse druivenwijn en vruchtenwijnen, gedroogd produkt, en vriesprodukt;
e. industriële bakkers:
de ondernemingen waarin op industriële wijze brood- en banketartikelen worden vervaardigd;
f. landbouw:
1. akker- en tuinbouw, waaronder mede wordt verstaan activiteiten in verband met de selectie op het gebied van de tuinzaadteelt en het kweken van landbouwgewassen;
2. veehouderij, waaronder mede wordt verstaan activiteiten in verband met veeverbetering, kunstmatige inseminatie en embryotransplantatie;
3. het verschaffen van pension aan en het verzorgen van paarden;
4. bijenteelt;
5. landbouwambachten, waaronder mede wordt verstaan het door middel van cultuurtechnische werken geschikt maken of beter geschikt maken van de bodem voor het uitoefenen van de landbouw;
6. cultuur van griend, riet en biezen;
7. veenderij;
g. suikerindustrie:
de ondernemingen waarin fabrieksmatig beetwortelen of andere producten tot suiker worden verwerkt of suiker op enigerlei wijze wordt veredeld;
h. suikerverwerkende industrie:
de ondernemingen waarin uitsluitend of in hoofdzaak
1. fabrieksmatig bloem en andere grondstoffen tot beschuit, toast, knäckebröd, biscuit, biscuitfiguren, koekjes, banket, koek en wafels, ongeacht de soort worden verwerkt;
2. fabrieksmatig producten worden vervaardigd, welke naar de aard der verwerkte grondstoffen en/of de wijze van verwerking van de grondstoffen vergelijkbaar zijn met de producten, vermeld onder 1;
3. de onder 1 en 2 genoemde producten uitsluitend of in hoofdzaak worden verkocht aan wederverkopers/bedrijfsmatige afnemers;
i. suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie:
de ondernemingen waarin uitsluitend of in hoofdzaak
1. fabrieksmatig suikerwerken vervaardigd worden;
2. fabrieksmatig dropartikelen vervaardigd worden;
3. fabrieksmatig cacaomassa, cacaopoeder, cacaoboter, chocolademassa of couverture verwerkt worden ter vervaardiging van al of niet gevulde chocolade- artikelen, inclusief boterhamstrooisels en pasta’s, met uitzondering van de ondernemingen die van de cacaoboon af werken;
j. tabakverwerkende industrie, koffiebranderijen en theepakkerijen:
de ondernemingen waarin
1. tabak wordt verwerkt tot sigaren (waaronder wordt verstaan het hier te lande in de uitoefening van een bedrijf tabak geheel of gedeeltelijk tot verbruik bereiden of geheel of gedeeltelijk tot verbruik bereide tabak een verdere bewerking of behandeling doen ondergaan, het aanbrengen van accijnszegels daaronder begrepen), sigaretten, rook-, shag-, pijp-, pruim- of snuiftabak, gehomogeniseerd tabaksblad;
2. fabrieksmatig koffie of thee wordt verpakt;
k. vleeswarenindustrie:
de ondernemingen werkzaam in de vleeswarenindustrie, met inbegrip van de vleesconservenindustrie, de baconindustrie, de exportslachterijen en het darmbedrijf;
l. zuivelindustrie:
de ondernemingen behorende tot de boter-, kaas-, of melkproductenindustrie, dan wel tot het melkinrichtingwezen;
m. de ondernemingen waarin in hoofdzaak andere activiteiten in de voedings- en genotsmiddelenindustrie dan bedoeld in dit besluit worden uitgevoerd, voor zover die activiteiten niet vallen binnen het ressort van een andere bedrijfscommissie.
1.
Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Voeding.
2.
De bedrijfscommissie telt 24 leden en 24 plaatsvervangende leden.
3.
Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:
a. organisaties van ondernemers-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door het Centraal Brouwerij Centrum;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nederlandse Vereniging van Meelfabrikanten, de Nederlandse Vereniging van Mengvoederfabrikanten, de Centrale Vereniging voor Coöperatieve Industrie (CECOIN), de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Oliën en Vetten (VERNOF), de Bond van Margarine Fabrikanten, de Vereniging van Rijstpellers gezamenlijk;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Vereniging van Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende Industrie;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Vereniging van Nederlandse Suikerfabrikanten en –Raffinadeurs;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door Nevesuco;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie, de Nederlandse Kerftabakindustrie, de Stichting sigarettenindustrie en de Vereniging van Nederlandse Koffiebranders en Theepakkers gezamenlijk;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Vereniging van Nederlandse Baconfabrikanten, de Vereniging van de Nederlandse Vleeswarenindustrie, en de Centrale Organisatie voor de Vleessector gezamenlijk;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nederlandse Zuivel Organisatie;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Vereniging van de Nederlandse Frisdrankindustrie, de Vereniging voor de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden, en de Nederlandse Vereniging van Siropenfabrikanten gezamenlijk;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door N.S.C. en Verbisko gezamenlijk;
b. organisaties van werknemers-
6 leden en 6 plaatsvervangende leden door FNV Bondgenoten;-
3 leden en 3 plaatsvervangende leden door CNV Bedrijvenbond;-
2 leden en 2 plaatsvervangende leden door De Unie/V.H.P.;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Dienstenbond CNV.
1.
De verordening van 1 april 1953 tot uitvoering voor de bierbrouwerijen van de Wet op de Ondernemingsraden (RE 10/1953) wordt ingetrokken.
2.
Het besluit van 18 februari 1972 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Graanbewerkende Industrie (RE 05/1972) wordt ingetrokken.
3.
De verordening van 14 mei 1954 tot uitvoering voor de groenten- en fruitverwerkende industrie van de Wet op de Ondernemingsraden (RE 13/1954) wordt ingetrokken.
4.
Het besluit van 15 juni 1973 tot instelling van Bedrijfscommissie voor de Suikerindustrie (RE 07/1973) wordt ingetrokken.
5.
De verordening van 1 april 1953 tot uitvoering voor de suikerverwerkende industrie van de Wet op de Ondernemingsraden (RE 13/1953) wordt ingetrokken.
6.
Het besluit van 17 november 1972 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Suikerwerk- en Chocoladeverwerkende Industrie (RE 16/1972) wordt ingetrokken.
7.
Het besluit van 19 november 1971 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Tabakverwerkende Industrie, de Koffiebranderijen en de Theepakkerijen (RE 11/1971) wordt ingetrokken.
8.
De verordening van 30 januari 1953 tot uitvoering voor de zuivelindustrie van de Wet op de Ondernemingsraden (RE 04/1953) wordt ingetrokken.
Artikel 4
In onderling overleg tussen de betrokken organisaties kan binnen de bedrijfscommissie een Kamer Dranken en een Kamer Bakkerij en Zoetwaren worden ingesteld.
Artikel 5
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.
Den Haag, 22 december 1999
voorzitter
secretaris
Er is een fout opgetreden

Foutcode:    1030
Foutmelding: Fout bij het ophalen van informatie uit onze database

Stacktrace:
  In regel 287 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Db.class.php

  in de functie Db->sql_query()
  Aangeroepen in regel 212 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->retrieveRegelingen()
  Aangeroepen in regel 137 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->loadRegelingOverzicht()
  Aangeroepen in regel 47 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->show()
  Aangeroepen in regel 68 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 451 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php
\
##########################################Er is een fout opgetreden

Foutcode:    2
Foutmelding: Could not instantiate mail function.

Stacktrace:
  In regel 595 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php

  in de functie PHPMailer->MailSend()
  Aangeroepen in regel 519 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php
  in de functie PHPMailer->Send()
  Aangeroepen in regel 157 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Emailer.class.php
  in de functie Emailer->send()
  Aangeroepen in regel 282 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Core.class.php
  in de functie Core->emailMessageDie()
  Aangeroepen in regel 116 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->load()
  Aangeroepen in regel 14 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->__construct()
  Aangeroepen in regel 46 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 465 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php