Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Reinigingsbedrijven

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2010.
Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 19 januari 2000 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Reinigingsbedrijven
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;
Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);
Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder reinigingsbedrijven:
a. linnenverhuur- en wasserijbedrijven:
de ondernemingen die al dan niet in hoofdzaak zich bezighouden met het verzorgen van persoonsgebonden was, het verhuren en/of verzorgen van platgoed-textiel, beroeps- en dienstkleding, artikelen voor hand- en toilethygiëne, schoonloopmatten, afdeksystemen voor operatiekamers, medische instrumenten, incontinentiesystemen, poetsdoeken en/of andere voor hergebruik bestemde zaken, alsmede ondernemingen die zich al dan niet in hoofdzaak bezighouden met het steriliseren van voor hergebruik bestemd textiel en medisch instrumentarium, alsook ondernemingen die in concernverband met bovenomschreven ondernemingen samenwerken en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het leveren van ondersteunende diensten aan bovenomschreven ondernemingen;
b. textielreinigingsbedrijven:
de ondernemingen die textielgoederen, leder of bont, fabrieksmatig – althans met aanwending van de in deze tak van bedrijf gebruikelijke machines – verven (inclusief oververven), chemisch reinigen, ontvlekken, oppersen, als nieuw opmaken, plisseren of detacheren;
c. schoonmaak- en glazenwassersbedrijven:
de ondernemingen die hun hoofd- of nevenberoep maken van het periodiek dan wel telkens voor eenmaal schoonmaken respectievelijk glazenwassen in, op of aan gebouwen, terreinen en verkeersmiddelen, alsmede het verrichten van daarmee verwante werkzaamheden, een en ander in de ruimste zin des woords, uitgevoerd als neventaak binnen dan wel bij schoonmaak- respectievelijk glazenwassers- activiteiten.
1.
Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Reinigingsbedrijven.
2.
De bedrijfscommissie telt 6 leden en 6 plaatsvervangende leden.
3.
Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:
a. organisaties van ondernemers-
2 leden en 2 plaatsvervangende leden door de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB);-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nederlandse Vereniging van Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven (NVW) en de Nederlandse Vereniging van Textielreinigers (NETEX) gezamenlijk;
b. organisaties van werknemers-
2 leden en 2 plaatsvervangende leden door FNV Bondgenoten;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de CNV BedrijvenBond.
1.
Het besluit van 15 december 1978 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (Re 02/1979) wordt ingetrokken.
2.
Het besluit van 20 januari 1978 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Witwasserijen en Chemische Wasserijen en/of Ververijen (RE 02/1978) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2000.
Den Haag, 19 januari 2000
voorzitter
secretaris