Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Groothandel

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2010.
Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Groothandel
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;
Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);
Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder groothandel: de ondernemingen die zich uitsluitend of in hoofdzaak bezig houden met het verhandelen van roerende zaken, die niet of in hoofdzaak niet in de eigen onderneming zijn vervaardigd, aan handelaren en/of bedrijfsmatige gebruikers, zulks met uitzondering van de activiteiten van de ondernemingen, waarvoor andere bedrijfscommissies zijn ingesteld; onder het verhandelen wordt zowel “voor eigen rekening en risico” als ten behoeve van derden “op basis van provisie” begrepen.
1.
Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Groothandel.
2.
De bedrijfscommissie telt 12 leden en 12 plaatsvervangende leden.
Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:
a. organisaties van ondernemers
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door het Nederlands Verbond van de Groothandel NVG;
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Centrale Vereniging voor de Coöperatieve Handel CECOHA;
1 lid door de Vereniging van Papiergroothandelaren VPG;
1 plaatsvervangend lid door de Handel in Bouwmaterialen HIBIN;
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Federatie van Groothandel in Levensmiddelen FGL;
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Werkgevers Technische Groothandel WTG;
1 lid door het Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland FRUGI VENTA;
1 plaatsvervangend lid door de Handel in Kantoorartikelen BOLEKA.
b. organisaties en werknemers
3 leden en 3 plaatsvervangende leden door FNV Bondgenoten;
2 leden en 2 plaatsvervangende leden door CNV Dienstenbond;
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening.
Artikel 3
Het besluit van 18 februari 1972 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Groothandel (RE 4/1972) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.
Den Haag, 22 december 1999
voorzitter
secretaris