Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Gesubsidieerde Arbeid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2010.
Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 24 oktober 2000 tot instelling van een bedrijfscommissie voor Gesubsidieerde Arbeid
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;
Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);
Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit is van toepassing op de ondernemingen waarin voornamelijk arbeid wordt verricht op grond van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet inschakeling werkzoekenden .
1.
Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor Gesubsidieerde Arbeid.
2.
De bedrijfscommissie telt 6 leden en 6 plaatsvervangende leden.
3.
Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:
a. organisaties van ondernemers-
3 leden en 3 plaatsvervangende leden door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
b. organisaties van werknemers-
2 leden en 2 plaatsvervangende leden door ABVAKABO FNV;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door CFO.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2000.
Den Haag, 24 oktober 2000
voorzitter
secretaris