Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Financiële Dienstverlening

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2010.
Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Financiële Dienstverlening
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;
Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);
Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder financiële dienstverlening de navolgende activiteiten:
a. geld- en kredietwezen:
de ondernemingen, wier werkzaamheid zich naar haar aard beweegt of in hoofdzaak beweegt op het gebied van het geld- en kredietwezen, alsmede de effectenhandel; daartoe behoren in ieder geval:
1. de algemene banken, de landbouwkredietinstellingen, de effectenkredietinstellingen en de spaarbanken, opgenomen in het Register der kredietinstellingen van de Nederlandsche Bank N.V., als bedoeld in artikel 2 van de Wet toezicht kredietwezen;
2. de Nederlandsche Bank N.V.;
3. andere in Nederland werkzame financierings- en kredietinstellingen;
4. de aan één of meer van bovengenoemde instellingen gelieerde organisaties in de sector van het geld- en kredietwezen alsmede de effectenhandel;
5. casino’s;
b. uitvoering van de loon- en inkomensdervingsverzekeringen:
de ondernemingen die belast zijn met de uitvoering van de loon- en inkomensdervingsverzekeringen, alsmede de Sociale Verzekeringsbank;
c. verzekeringsbedrijf:
de ondernemingen, waarin voor eigen rekening, dan wel krachtens volmacht het levensverzekeringsbedrijf of het schadeverzekeringsbedrijf wordt uitgeoefend;
d. ziekenfondsen:
de instellingen of inrichtingen, gedreven door rechtspersonen, die:
1. ingevolge artikel 11 van het Ziekenfondsenbesluit de benaming ‘algemeen ziekenfonds’ voeren;
2. ten doel hebben de gezondheidszorg te dienen en worden beheerd door de besturen van een algemeen ziekenfonds als vorenbedoeld.
1.
Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Financiële Dienstverlening.
2.
De bedrijfscommissie telt 8 leden en 8 plaatsvervangende leden.
3.
Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties.
a. organisaties van ondernemers-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Vereniging Ondernemingsorganisatie Sociale Zekerheid;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door het Verbond van Verzekeraars;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door Zorgverzekeraars Nederland;-
1 lid door de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf (WGVB);-
1 plaatsvervangend lid door de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf (WGVB) en de Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN) gezamenlijk;
b. organisaties van werknemers-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door FNV Bondgenoten;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Dienstenbond CNV;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door De Unie;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen (BBV).
1.
Het besluit van 18 augustus 1972 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor het Geld- en Kredietwezen (RE 7/1972) wordt ingetrokken.
2.
Het besluit van 24 april 1992 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Uitvoeringsorganen van de Loon- en Inkomensdervingsverzekeringen (RE 7/1992) wordt ingetrokken.
3.
Het besluit van 30 mei 1980 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor het Verzekeringsbedrijf (RE 7/1980) wordt ingetrokken.
4.
De verordening van 26 februari 1954 tot uitvoering voor de ziekenfondsen van de Wet op de Ondernemingsraden (RE 03/1954) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.
Den Haag, 22 december 1999
voorzitter
secretaris