{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Consumentenautoriteit

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 9 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 8 april 2013.
Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Consumentenautoriteit Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
De Consumentenautoriteit,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Gelet op artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht,
Besluit:
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In dit besluit wordt verstaan onder:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
a. commissie: de Adviescommissie bezwaarschriften van de Consumentenautoriteit;
b. wet: Wet handhaving consumentenbescherming .
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Er is een adviescommissie bezwaarschriften van de Consumentenautoriteit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
De commissie bestaat uit tenminste vier externe leden.
2.
De Consumentenautoriteit benoemt en ontslaat de leden.
3.
De leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste twee jaar. De leden kunnen worden herbenoemd.
Artikel 4
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
De commissie wordt bijgestaan door een secretariaat.
2.
De secretarissen worden aangewezen door de Consumentenautoriteit.
Artikel 5
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De commissie heeft tot taak de Consumentenautoriteit te adviseren over de te nemen beslissingen op haar door de Consumentenautoriteit voorgelegde bezwaren tegen besluiten op grond van artikel 2.9 van de wet.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 6
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De leden van de commissie verschonen zich van de behandeling van zaken waarbij zij in enig opzicht betrokken zijn geweest.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 7
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
Aan de behandeling van een zaak nemen ten minste twee leden van de commissie deel.
2.
De bij de behandeling van een zaak betrokken leden van de commissie stellen het advies van de commissie vast bij meerderheid van stemmen. Indien aan de behandeling van een zaak een even aantal leden van de commissie deelneemt, zal bij staking van de stemmen, de stem van de fungerend voorzitter beslissend zijn.
Artikel 8
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De leden van de commissie hebben met betrekking tot de hen voorgelegde bezwaren volledig toegang tot alle op de zaak betrekking hebbende stukken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 9
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
De commissie brengt haar advies uit binnen acht weken na ontvangst van het bezwaarschrift door de Consumentenautoriteit, of, in geval de Consumentenautoriteit met toepassing van artikel 7:10 derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht de beslissing vier weken heeft verdaagd, binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift door de Consumentenautoriteit.
2.
Indien de Consumentenautoriteit met toepassing van artikel 7:10, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht de beslistermijn heeft opgeschort, worden de in het eerste lid genoemde adviestermijnen verlengd met de periode die nodig is voor het herstel van verzuim.
Artikel 10
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 11
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Consumentenautoriteit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 8 november 2007.
de Consumentenautoriteit. Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.