Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepaling
+ Hoofdstuk Ia. Bepalingen ter uitvoering van artikel 3, eerste, tweede en derde lid, 20a en 33, vierde lid, van de wet
+ Hoofdstuk II. Bepalingen ter uitvoering van artikel 3, vierde lid, van de wet
+ Hoofdstuk III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de wet
+ Hoofdstuk III A. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6a, tweede en derde lid, van de wet
+ Hoofdstuk IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 7, vierde lid, van de wet
- Hoofdstuk V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 11, eerste en tweede lid, en 11a van de wet
+ Hoofdstuk VI. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17, eerste lid, van de wet
+ Hoofdstuk VI A. Bepalingen ter uitvoering van artikel 18a, eerste lid, van de wet
+ Hoofdstuk VI B. Bepaling ter uitvoering van artikel 48d, vijfde lid, van de wet
+ Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 35 Besluit toezicht effectenverkeer 1995

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 oktober 2007. U leest nu de tekst die gold op 27 oktober 2007.
Artikel 35
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 24a en 24b houdt een instelling zich bij het verrichten van haar werkzaamheden aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels die ertoe strekken dat de instelling:
a. handelt in het belang van haar cliënten en de adequate functionering van de effectenmarkten;
b. in het belang van haar cliënten kennis neemt van hun financiële positie, ervaring en beleggingsdoelstellingen, voor zover dit redelijkerwijs van belang is met het oog op het verrichten van haar diensten;
c. haar cliënten de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn voor de beoordeling van de door haar aangeboden diensten en de effecten waarop die diensten betrekking hebben;
d. ervoor zorgt dat haar cliënten op billijke wijze worden behandeld in het geval dat een belangenconflict onvermijdelijk blijkt te zijn;
e. de bevoegdheden die zij heeft gekregen ten behoeve van de door haar te verrichten diensten, niet gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor zij aan haar zijn verleend; en
f. een goede interne organisatie en adequate controlemechanismen heeft ten behoeve van de naleving van de in de aanhef bedoelde regels.