Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit toepassing Besluit beleidsregels Bestuurskamer door Toezichtkamer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 27 maart 2011. U leest nu de tekst die gold op 26 maart 2011.
Besluit van de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad van 15 augustus 2008, houdende het van overeenkomstige toepassing verklaren van de beleidsregels van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad (Besluit toepassing Besluit beleidsregels Bestuurskamer door Toezichtkamer)
De Toezichtkamer;
Gelet op de artikelen 77, 83, 94, 119, 124, vierde lid, en 126, zevende lid, in samenhang met artikel 128, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gelet op de Instellingsverordening Bestuurskamer 2008;
Besluit:
Artikel 1
Het Besluit beleidsregels Bestuurskamer is van overeenkomstige toepassing op de uitoefening door de Toezichtkamer van haar taken zoals genoemd in de Instellingsverordening Bestuurskamer 2008 .
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dag waarop de Toezichtkamer is ingesteld.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit toepassing Besluit beleidsregels Bestuurskamer door Toezichtkamer.
Den Haag, 15 augustus 2008
voorzitter
secretaris