Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit teruggaaf tarief meetwerkzaamheden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van de Raad van Bestuur van de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers (het Kadaster) van 19 mei 2011 en met corsanummer 11.025938, betreffende restitutie van tarief in gevallen, waarin voor de zelfde meetwerkzaamheden meerdere malen tarief werd berekend
Overwegende:
a. dat bij de inschrijving van een stuk dat aanleiding is tot het vormen van percelen meettarief in rekening wordt gebracht (artikel 2 lid 1 Regeling tarieven Kadaster) dat verband houdt met de te verrichten landmeetkundige werkzaamheden;
b. dat in gevallen, waarin voor eenzelfde grens twee maal een stuk wordt ingeschreven, het onbillijk is meerdere malen meettarief in rekening te brengen;
c. dat de notaris berekening van dubbel meettarief kan voorkomen met een verklaring in de akte dat meerdere akten eenzelfde grens betreffen;
d. dat de notaris, die verzuimde dergelijke vermelding op te nemen, achteraf alsnog een verklaring kan aan bieden, waarna, zolang nog geen terreinbezoek heeft plaatsgevonden, een deel van het betaalde bedrag wordt gerestitueerd;
e. dat onduidelijkheid bestaat over het bedrag dat in dergelijke gevallen dient te worden gerestitueerd;
Gelet op artikel 2 en 12 lid 2 van de Regeling tarieven Kadaster juncto artikel 110 Kadasterwet;
Besluit:
1. In afwijking van het eerste lid van artikel 2 lid 1 Regeling tarieven Kadaster wordt in gevallen waarin meerdere akten de zelfde ambtshalve meetwerkzaamheden betreffen, zoals hiervoor gemeld, op verzoek van de aanbieder van het op de eerste akte volgende stuk en zolang nog geen terreinbezoek heeft plaats gevonden het voor meting betaalde bedrag minus drie maal het kwartiertarief van artikel 12 lid 2 Regeling tarieven Kadaster gerestitueerd;
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit teruggaaf tarief meetwerkzaamheden.
Apeldoorn, 19 mei 2011
Raad van Bestuur van het Kadaster.