Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit taxa voor titelerkenning

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Koninklijk besluit van 24 september 1822, n o . 22, betreffende taxa voor titelerkenning
dat aan personen zijnde van een geslacht, hetwelk voorheen in de ridderschap van eenige Provincie des Rijks is geadmitteerd geweest in den titel van Baron in de Maatschappij voerde, van nu voortaan wegens de erkenning van dien titel een Diploma zal worden uitgereikt, en dat van zoodanig Diploma voor Taxa Honderd Guldens ƒ 100 en voor Leges vijftig guldens ƒ 50 zal worden betaald.
Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Gezien de voordragten van den Hoogen raad van Adel van den 23 juli ll, en van den 18 dezer N o 1145/381 en 1771;
Gelet op Ons besluit van den 22 Februarij 1821 N o 69;
Hebben goedgevonden en verstaan, bij ampliatie van het daarbij bepaalde vast te stellen,
Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Hoogen Raad van Adel, ten fine van executie en aan de administratie der algemeene leges kas, alsmede aan Onzen Minister van Financien tot informatie
's Gravenhage, den 24 September 1822
van wege den Koning geteekend ,
Accordeert met deszelfs Origineel
De Griffier ter Staats Secretarie