Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 7a
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 9 Besluit tarieven in strafzaken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2003. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2003.
1.
Behalve in de gevallen, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wet tarieven in strafzaken, wordt bovendien geen recht geheven voor:
a. het geven van inzage van vonnissen, arresten, registers of andere stukken, waarvan kennisneming geoorloofd is, of voor het verstrekken van inlichtingen aan de verdachte, de gewezen verdachte, de gerekwestreerde, de gewezen gerekwestreerde, de beledigde partij - ook indien deze zich niet in de strafzaak voegt doch dan slechts voorzover hij belang heeft bij de gewenste gegevens, hij deze niet op andere wijze kan verkrijgen en hij niet in staat is enig recht te betalen -;
b. het verstrekken van afschriften van of uittreksels uit vonnissen, arresten, registers of andere stukken, waarvan kennisneming geoorloofd is, aan de verdachte, de gewezen verdachte, de gerekwestreerde, de gewezen gerekwestreerde, de beledigde partij - ook indien deze zich niet in de strafzaak voegt -, voor zover zij daarbij belang hebben, niet op andere wijze in de behoefte kunnen voorzien en niet in staat zijn enig recht te betalen.
2.
Aan de advocaat of de gemachtigde van de in het eerste lid bedoelde personen wordt evenmin recht in rekening gebracht in de gevallen, waarin deze personen geen recht verschuldigd zijn.
3.
In de overige gevallen wordt door de griffier een recht berekend van:
a. f 7,- per aanvrage, voor inzage van en voor het verstrekken van afschriften van en uittreksels en inlichtingen uit vonnissen, arresten, registers of andere stukken, waarvan kennisneming geoorloofd is, betrekking hebbende op één zaak, tenzij de aanvrager recht heeft op kosteloze inzage van of inlichtingen uit de desbetreffende stukken;
b. f 0,40 per bladzijde voor afschriften van de onder a vermelde stukken, tenzij ingevolge enig wettelijk voorschrift een lager bedrag moet worden berekend.
Indien op een aanvrage om inzage, afschriften of inlichtingen afwijzend moet worden beschikt, omdat geen inzage mag worden verleend, of geen inlichtingen of afschriften mogen worden verstrekt, is geen recht verschuldigd.
4.
Tegen een weigering van de griffier tot toepassing van het eerste of het tweede lid en tegen een beschikking op grond van het derde lid, kan de belanghebbende schriftelijk bezwaar indienen bij de voorzieningenrechter van het gerecht en indien het de Hoge Raad betreft, bij de president van de Hoge Raad. De artikelen 10 tot en met 13 van de Wet tarieven in strafzaken zijn van overeenkomstige toepassing.
5.
Onze Minister van Justitie is bevoegd, te bepalen dat voor door hem aan te wijzen doeleinden van algemeen belang niet getekende afschriften en uittreksels kunnen worden afgegeven, inzage kan worden verleend en inlichtingen kunnen worden verstrekt tegen betaling van een door hem aan te geven lager recht, dan het in het derde lid genoemde of zonder betaling van enig recht.
6.
Onze Minister van Justitie kan nadere regelen stellen.