Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 7a
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Besluit tarieven in strafzaken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2003. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2003.
1.
Voor werkzaamheden, als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub a, van de Wet tarieven in strafzaken , zijn vergoedingen verschuldigd berekend naar de volgende tarieven:
I. aan artsen, tot uitoefening van de praktijk in Nederland bevoegd voor
a. psychiatrisch onderzoek, inclusief het opmaken van een rapport, naar gelang van de uitgebreidheid der gegeven motivering f 688,- - f 861,-,
indien het onderzoek omvangrijker is dan normaal, na overleg met de opdrachtgever, ten hoogste f 1284,70;
b. onderzoek van een geestelijk gestoorde en afgifte van een verklaring, benodigd voor gedwongen opneming van de patiënt in een inrichting voor geestelijk gestoorden f 116,60;
c. onderzoek en afgifte van een verklaring omtrent de conclusies van dat onderzoek door een controlerend arts of een rayonarts f 20,05,
indien het onderzoek met spoed moet worden verricht f 39,15;
d. inwendige lijkschouwing, inclusief histologisch en bacteriologisch onderzoek, de daarvoor vereiste benodigdheden en het opmaken van een rapport f 399,50;
e. uitwendige lijkschouwing, inclusief het opmaken van een rapport f 49,75;
f. uitwendige lijkschouwing, voor zover betreft het opmaken van een verslag met aandachtspunten naar aanleiding van een melding van een geval van uitvoering van euthanasie of hulpverlening bij zelfdoding door een gemeentelijke lijkschouwer f 250.
II. aan vertalers voor vertalingen uit of in
a. het frans, duits en engels f 1,70 per regel
b. andere talen f 2,60 tot f 3,65 per regel
Hetgeen voor de kantlijn staat, wordt gerekend bij de regel, waar het naast staat.
III. Aan tolken afhankelijk van de taal, vakbekwaamheid en de duur van de werkzaamheden tenminste f 10,- per uur en ten hoogste f 116,60 per uur.
IV. voor werkzaamheden, waarvoor geen speciaal tarief is bepaald, naar gelang de werkzaamheden niet, of in mindere of meerdere mate van wetenschappelijke of bijzondere aard zijn,
ten minste f 10,- per uur
en ten hoogste f 116,60 per uur,
met dien verstande dat
a. voor verrichtingen van medische aard de vergoedingen worden berekend volgens door Onze Minister van Justitie vast te stellen tarieven;
b. voor verpleging in een inrichting tot verpleging of genezing de vergoedingen worden berekend naar de daarvoor geldende tarieven derde klas.
2.
Deze tarieven worden met de helft verhoogd voor werkzaamheden, die ingevolge het daartoe strekkende verzoek of de gegeven opdracht moeten worden verricht op:
a. zaterdag;
b. zondag;
c. een in artikel 3 van de Algemene termijnenwet genoemde algemeen erkende feestdag of een bij of krachtens dat artikel daarmede gelijkgestelde dag;
d. een andere dag, dan onder a-c omschreven, tussen 0 en 8 of 20 en 24 uur.
3.
Onze Minister van Justitie kan nadere regelen stellen.