Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Takenpakket voorzitter
Artikel 3. Takenpakket plaatsvervangend voorzitter
Artikel 4. Intrekkking eerdere regeling
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit taakverdeling Raad van Bestuur Kadaster 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, houdende regels voor de verdeling van taken binnen het bestuur (Besluit taakverdeling Raad van Bestuur Kadaster 2014)
Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
Gelet op artikel 7 van de Organisatiewet Kadaster;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
De begripsomschrijvingen opgenomen in artikel 1 van de Organisatiewet Kadaster gelden ook voor het onderhavige besluit.
Artikel 2. Takenpakket voorzitter
Het takenpakket van de voorzitter van het bestuur behelst de algemene leiding van de Dienst enomvat in ieder geval:
a. het leiding geven aan het bestuur met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in het Reglement Raad van Bestuur Kadaster 2014;
b. al hetgeen behoort tot de taken van het bestuur en niet aan de plaatsvervangend voorzitter als taak is opgedragen;
c. het dragen van de primaire verantwoordelijkheid voor de gang van zaken bij de directie Bestuur en Strategie, de directie Control en Financien en de directie Organisatie en HRM als genoemd in artikel 1, eerste lid van het Reglement inrichting organisatie Kadaster 2014;
d. het vervangen van de plaatsvervangend voorzitter bij diens afwezigheid of verhindering.
Artikel 3. Takenpakket plaatsvervangend voorzitter
Het takenpakket van de plaatsvervangend voorzitter van het bestuur omvat in ieder geval:
a. het dragen van de primaire verantwoordelijkheid voor de gang van zaken bij de directie Landregistratie en Geografie, de directie Geo- en Vastgoedinformatie en Advies en de directie IT als genoemd in artikel 1, eerste lid van het Reglement inrichting organisatie Kadaster 2014;
b. het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid of verhindering.
Artikel 4. Intrekkking eerdere regeling
Het Besluit portefeuilleverdeling Raad van Bestuur Kadaster 2006 wordt ingetrokken.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 6. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit taakverdeling Raad van Bestuur Kadaster 2014.
Dit besluit zal met de toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.
Apeldoorn, 2 december 2014
Raad van Bestuur,