Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Toelating; voorwaardelijke bevordering; verwijdering
- Hoofdstuk III. Inrichting van het onderwijs
+ Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 26 Besluit scholen v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Vorming van klassen en vorming van groepen van leerlingen kan slechts geschieden, voor zover het totale aantal leraarlessen niet groter wordt dan de uitkomst van de formule 36n + a + p en het quotiënt van het totale aantal leerlinglessen en het totale aantal leraarlessen ten minste 18 bedraagt.
2.
Onder het totale aantal leerlinglessen wordt verstaan de som van de aantallen lessen die iedere leerling volgens het lesrooster wekelijks volgt. Onder het totale aantal leraarlessen wordt verstaan de som van de aantallen lessen die iedere leraar volgens het lesrooster wekelijks geeft.
3.
In de formule 36 n + a + p stellen voor:
n: het aantal klassen van de school, te berekenen op de wijze zoals in artikel 27 is aangegeven.
a: het aantal klassen van het eerste en tweede leerjaar, berekend volgens artikel 27
p: voor een school voor v.w.o 32
voor een school voor h.a.v.o. 24
voor een school voor v.s.b.o. 16.
4.
Indien het bevoegd gezag de leerlingen niet de keuze biedt uit alle vakken waarin het eindexamen kan worden afgelegd, kan Onze Minister de waarde van p op een lager aantal vaststellen.