Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Toelating; voorwaardelijke bevordering; verwijdering
- Hoofdstuk III. Inrichting van het onderwijs
+ Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 20 Besluit scholen v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Gedurende het derde en vierde leerjaar volgen de leerlingen van een school voor v.s.b.o. in het openbaar lichaam Bonaire in de praktisch basisgerichte, praktisch kadergerichte en theoretisch kadergerichte leerweg in het gemeenschappelijke deel onderwijs in de vakken, genoemd in onderstaande tabel. In elk van de vakken volgen zij in het derde en vierde leerjaar tezamen wekelijks ten minste de in onderstaande tabel voor elke leerweg aangegeven aantallen lessen:
2.
In afwijking van het eerste lid volgen de leerlingen van een school voor v.s.b.o. in het openbaar lichaam Bonaire waar Papiamentu de instructietaal is, in respectievelijk de praktisch basisgerichte, praktisch kadergerichte en theoretisch kadergerichte leerweg in het gemeenschappelijke deel ten minste respectievelijk 6, 5 en 4 lessen in het vak Nederlandse taal.
3.
Gedurende het derde en vierde leerjaar volgen de leerlingen van een school voor v.s.b.o. in de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius in de praktisch basisgerichte, praktisch - en theoretisch kadergerichte leerweg in het gemeenschappelijke deel onderwijs in de vakken, genoemd in onderstaande tabel. In elk van de vakken volgen zij in het derde en vierde leerjaar tezamen wekelijks ten minste de in onderstaande tabel voor elke leerweg aangegeven aantallen lessen:
4.
In afwijking van het derde lid volgen de leerlingen van een school voor v.s.b.o. in de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius waar de Engelse taal de instructietaal is, in respectievelijk de praktisch basisgerichte, praktisch kadergerichte en theoretisch kadergerichte leerweg in het gemeenschappelijke deel ten minste respectievelijk 6, 5 en 4 lessen in het vak Nederlandse taal.
5.
Onverminderd het eerste tot en met het vierde lid volgen de leerlingen van een school voor v.s.b.o in de praktisch basisgerichte, praktisch kadergerichte en theoretisch kadergerichte leerweg in de sectoren techniek, zorg en welzijn en economie gedurende het derde en vierde leerjaar tevens onderwijs in de per sector aangegeven vakken of sectorprogramma’s. Ze volgen gedurende het derde en vierde leerjaar tezamen wekelijks ten minste de per vak of sectorprogramma aangegeven aantallen lessen:
a. sector techniek:
vakken/sector programma’s aantal lessen per vak/sectorprogramma
  theoretisch kadergerichte leerweg praktisch kadergerichte leerweg praktisch basisgerichte leerweg
sectordeel:      
natuur-scheikunde 1 6 5 4
wiskunde 6 5 4
sectorprogramma:      
metaal, bouw, motorvoertuigen- techniek, ecotechniek of instalectro 24 24
intrasectoraal programma techniek 8
informatie- en communicatietechnologie 8 24 24
b. sector zorg en welzijn:
vakken/sector programma’s aantal lessen per vak/sectorprogramma
  theoretisch kadergerichte leerweg praktisch kadergerichte leerweg praktisch basisgerichte leerweg
sectordeel:      
biologie 6 5 4
wiskunde of mens en maatschappij 1, 2 6 5 4
sectorprogramma:      
algemene mensverzorging, uiterlijke verzorging of verzorging algemeen 8 24 24
c. sector economie:
vakken/sector programma’s aantal lessen per vak/sector-programma
  theoretisch kadergerichte leerweg praktisch kadergerichte leerweg praktisch basisgerichte leerweg
sectordeel:      
economie 6 5 4
Spaanse taal, Franse taal of wiskunde 6 5 4
sectorprogramma:      
hospitality of administratie en commercie 8 24 24
6.
De leerlingen van een school voor v.s.b.o in de theoretisch kadergerichte leerweg kunnen op hun verzoek gedurende het derde en vierde leerjaar tevens onderwijs volgen in ten minste een van de navolgende voor hun sector aangegeven vakken. Ze volgen gedurende het derde en vierde leerjaar tezamen wekelijks ten minste de per vak aangegeven aantallen lessen:
a. sector techniek:
vakken aantal lessen per vak
Spaanse taal 6
Franse taal 6
natuur- en scheikunde 2 6
economie 6
biologie 6
mens en maatschappij 1,2 6
b. sector en welzijn
vakken aantal lessen per vak
Spaanse taal 6
Franse taal 6
wiskunde 6
natuur-scheikunde l 6
natuur-scheikunde 2 6
mens en maatschappij 1,2 6
c. sector economie:
vakken aantal lessen per vak
Spaanse taal 6
Franse taal 6
wiskunde 6
natuur-scheikunde l 6
natuur-scheikunde 2 6
biologie 6
mens en maatschappij 1,2 6
7.
De leerlingen volgen bij het sectorprogramma ecotechniek in afwijking van het vijfde lid, onderdeel a, in het sectordeel het vak biologie in plaats van het vak wiskunde en volgen in afwijking van het zesde lid, onderdeel a, bij keuze van het vak biologie het vak wiskunde.
8.
De leerlingen van alle leerwegen volgen gedurende het derde en vierde leerjaar in alle vakken tezamen ten minste 64 en ten hoogste 72 wekelijkse lessen. In geval van een keuzevak als bedoeld in het zesde lid, wordt het maximaal aantal wekelijkse lessen, genoemd in de eerste volzin, verhoogd met twee wekelijkse lessen.
9.
In het derde leerjaar lopen de leerlingen van de praktisch kadergerichte alsmede praktisch basisgerichte leerweg ten minste één week en ten hoogste vier weken stage.
10.
In het vierde leerjaar lopen de leerlingen van de praktisch kadergerichte alsmede praktisch basisgerichte leerweg ten minste twee weken en ten hoogste zes weken stage.