Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Toelating; voorwaardelijke bevordering; verwijdering
- Hoofdstuk III. Inrichting van het onderwijs
+ Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 19 Besluit scholen v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in het v.w.o. in het openbaar lichaam Bonaire omvat de volgende vakken, met de daarbij vermelde normatieve studielast, uitgedrukt in uren:
2.
Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in het v.w.o. in de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius omvat de volgende vakken, met de daarbij vernielde normatieve studielast, uitgedrukt in uren:
3.
In afwijking van het eerste lid is een leerling die een van de vakken Spaanse taal, Franse taal of Duitse taal volgt in het profieldeel of in het vrije deel vrijgesteld van het volgen van dat vak in het gemeenschappelijke deel.
4.
In afwijking van het eerste en tweede lid is een leerling, die in het bezit is van het diploma h.a.v.o. vrijgesteld van het volgen van onderwijs in de vakken algemene natuurwetenschappen, algemene sociale wetenschappen en culturele en artistieke vorming.
5.
Het profieldeel van het profiel natuur en techniek in het v.w.o. omvat de volgende vakken, met de daarbij vermelde normatieve studielast, uitgedrukt in uren:
wiskunde B 600
natuurkunde 480
scheikunde 440

met dien verstande dat de leerling dit vakkenpakket uitbreidt met een van de navolgende vakken met de daarbij vermelde normatieve studielast, uitgedrukt in uren:
6.
Het profieldeel van het profiel natuur en gezondheid in het v.w.o. omvat de volgende vakken, met de daarbij vermelde normatieve studielast, uitgedrukt in uren:
wiskunde Al 520
biologie 480
scheikunde 440

met dien verstande dat de leerling dit vakkenpakket uitbreidt met een van de navolgende vakken met de daarbij vermelde normatieve studielast, uitgedrukt in uren:
7.
Het profieldeel van het profiel economie en maatschappij in het v.w.o. omvat de volgende vakken, met de daarbij vermelde normatieve studielast, uitgedrukt in uren:
economie 480
wiskunde A 520

met dien verstande dat de leerling dit vakkenpakket uitbreidt met twee van de navolgende vakken met de daarbij vermelde normatieve studielast, uitgedrukt in uren:
8.
Het profieldeel van het profiel cultuur en maatschappij in het v.w.o. omvat de volgende vakken, met de daarbij vermelde normatieve studielast, uitgedrukt in uren:
wiskunde C 480
geschiedenis 480
een kunstvak (beeldende vorming, muziek, dans of drama) 480
of Spaanse, Franse of Duitse taal en literatuur  

met dien verstande dat de leerling dit vakkenpakket uitbreidt met een van de navolgende vakken met de daarbij vermelde normatieve studielast, uitgedrukt in uren:
9.
De leerling volgt tevens onderwijs in ten minste één door de leerling te kiezen vak, genoemd in onderdeel a. Het vrije deel van elk profiel in het v.w.o. kan omvatten:
a. vakken genoemd in het zesde tot en met negende lid, voor zover nog niet gekozen, met dien verstande dat:
1. van de vakken wiskunde A, wiskunde B en wiskunde C er slechts één deel kan uitmaken van het profiel en dat wiskunde D uitsluitend kan worden gekozen indien ook wiskunde B deel uitmaakt van het profiel,
en
2. van de kunstvakken beeldende vorming, muziek, drama en dans er slechts één deel kan uitmaken van het profiel;
b. door het bevoegd gezag vast te stellen vakken en andere programmaonderdelen.