Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Besluit rijksrivieren

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2009.
Besluit van 12 april 2001, houdende vaststelling van begrenzingen en gebiedsaanwijzingen met betrekking tot het rivierbed, bedoeld in de artikelen 1a en 2a van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Besluit rijksrivieren)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 7 februari 2001, nr. CDJZ/WBI 2001–98, Centrale Directie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 1a en 2a van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken;
De Raad van State gehoord (advies van 8 maart 2001, nr. W09.01.0073/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 6 april 2001, nr. CDJZ/WBI-2001–464, Centrale Directie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Op de kaarten, die als bijlagen genummerd één en met 66 met drie overzichtskaarten behoren tot dit besluit, zijn aangegeven:
a. de lijn van de hoogwaterkerende gronden, bedoeld in artikel 1a van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken;
b. de gedeelten van het rivierbed waar artikel 2, eerste lid, van die wet niet van toepassing is.
a. het maken van werken om oeverafslag tegen te gaan, mits deze niet boven het oeverland uitsteken, en
b. het ten behoeve van de uitvoering van die werken storten, plaatsen of neerleggen van vaste stoffen of voorwerpen.
Artikel 3
Voor zover artikel 2, eerste lid, van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken van toepassing is in gedeelten van het rivierbed doordat tengevolge van dit besluit begrenzingen, gebiedsaanwijzingen of andere beperkingen op het vereiste van een vergunning zijn gewijzigd of vervallen, geldt dat artikel niet voor gedragingen welke op de datum van inwerkingtreding van dit besluit daar reeds zijn verricht of aangevangen.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit rijksrivieren.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 april 2001
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de veertiende juni 2001
De Minister van Justitie,