Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit rijksexamen brandweeropleidingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.
Besluit van 17 november 1988, houdende de vaststelling van de brandweeropleidingen, welke worden afgesloten met een rijksexamen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 12 september 1988, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, nr. Eproj.88/63/4;
Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Brandweerwet 1985 ( Stb. 87);
Gehoord de Brandweerraad;
De Raad van State gehoord (advies van 13 oktober 1988, nr. W04.88.0516);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 8 november 1988, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, nr. Eproj.88/63/8;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als opleidingen, bedoeld in artikel 15 van de Brandweerwet 1985 worden aangewezen:
a. de basisopleidingen:
1. brandwacht;
2. brandwacht eerste klasse;
3. hoofdbrandwacht;
4. onderbrandmeester;
5. brandmeester;
6. adjunct-hoofdbrandmeester;
7. hoofdbrandmeester;
8. commandeur.
b. de aanvullende opleidingen:
1. brandweerduiker;
2. instructeur;
3. brandweerchauffeur;
4. brandweercentralist;
5. veiligheidsmanager;
6. duikploegleider.
c. de functiegerichte opleidingen:
1. officier van dienst;
2. operationeel manager;
3. specialist brandpreventie;
4. specialist opleiden en oefenen;
5. hoofdofficier van dienst;
6. adviseur gevaarlijke stoffen;
7. tactisch manager;
8. adviseur beleid en bestuur;
9. specialist risico’s en veiligheid;
10. specialist planvorming en rampenbestrijding.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1988.
Artikel 3
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit rijksexamen brandweeropleidingen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 17 november 1988
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de zesde december 1988
De Minister van Justitie a.i.,