Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4 Besluit Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 mei 2007.
Artikel 4
De werkzaamheden ter uitvoering van de bedrijfsgezondheidszorg als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a hebben in ieder geval ten doel het beschermen en het bevorderen van de gezondheid van het burgerlijk rijkspersoneel voor zover het betreft problemen die samenhangen met de verhouding waarin dit personeel staat tot zijn arbeid en arbeidsmilieu. Te dien einde is de dienst verplicht te adviseren aan onderscheidenlijk nauw samen te werken met en bijstand te verlenen aan een commissie waarmee op grond van Hoofdstuk XI dan wel XI A van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ( Stb. 1931, 248) overleg wordt gevoerd, of een commissie waarmee op grond van een overeenkomstige regeling overleg wordt gevoerd, de werknemers en de werkgever. Die werkzaamheden omvatten ten minste de taken genoemd in artikel 17, zesde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet ( Stb. 1980, 664) genoemd onder e tot en met v , alsmede a tot en met d voor zover het betreft het beschermen en het bevorderen van de gezondheid als bedoeld in artikel 17, vierde lid, onder b van die wet.